نویسنده = نگین دانشپور
تعداد مقالات: 4
2. تصحیح خودکار داده‌ها مبتنی بر وابستگی تابعی و سیستم یادگیری مرکب

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 797-814

مهدیه عطاییان؛ نگین دانشپور


3. مدلی سه‌لایه‌ای در طراحی سطح منطقی پایگاه داده تحلیلی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 371-380

محیا ارومیه؛ نگین دانش‌پور