مدلی سه‌لایه‌ای در طراحی سطح منطقی پایگاه داده تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده

پایگاه‌های داده عملیاتی و سیستم‌های پردازش تراکنشی برخط ساختارهای مناسبی برای نگهداری و جمع‌آوری اطلاعات هستند، اما چالش این ساختارها چگونگی استفاده و تفسیر این اطلاعات است. یک پایگاه داده تحلیلی، منبع داده‌ای است که داده‌ها را از سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی دیگر مانند پایگاه داده‌های عملیاتی، سیستم کاربران و ... جمع‌آوری می‌کند و پس از همگن و یکپارچه‌سازی، به‌صورت چندبعدی دسته‌بندی و ذخیره می‌کند. این منبع داده برای عملیات گزارش‌گیری، تجزیه و تحلیل، کمک به تصمیم‌گیری و در معماری هوش تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند توسعه یک پایگاه داده تحلیلی با تحلیل پایگاه داده عملیاتی، شناسایی نیازهای تحلیلی و نهایتاً طراحی در سه سطح مفهومی، منطقی و فیزیکی انجام می‌شود. در این مقاله ابتدا مدل‌های طراحی موجود در سطح منطقی پایگاه داده تحلیلی بررسی می‌شود. سپس مدلی بهبودیافته در این سطح، برای فرآیند طراحی پایگاه داده تحلیلی، ارائه می‌شود که ترکیبی از سه مدل دانه‌برفی، خوشه‌ستاره‌ای و ستاره‌ای، به‌صورت سه‌لایه‌ای است. به‌منظور مقایسه مدل پیشنهادی با مدل‌های موجود، از معیار زمان پاسخ‌گویی به پرس‌وجوها استفاده شده است. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی منجر به بهبود زمان پاسخ به پرس‌وجوها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three-Layers Model Designing in the Logical Level Data Warehouse

نویسندگان [English]

  • M. Oroumiyeh 1
  • N. Daneshpour 2
1 Faculty of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The operational databases and online transaction processing systems are appropriate structures for maintenance and collection of data, but the challenge of structures is how to use and interpret this data. A data warehouse is a data source which collects data from other systems and data sources such as operational data bases, users systems, and etc; and stores and categorizes data in the form of multidimensional after homogenization and integration. This data source for reporting ­ operation, analysis, to help make decisions and business intelligence. The process of developing a data warehouse is done through operational data base analyzing, analytical requirement identification and finally designing in conceptual, logical and physical levels. In this paper, the designing models at logical level of data warehouses are researched. Then an improved model is presented in this level that combines of three models (snow flake, star cluster and star) in the form of a three - layers. Queries response time measure is used to compare the proposed model with existing models. Experiments show that the proposed model improves the response time of queries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data warehouse in logical level
  • snowflake schema
  • star cluster schema
  • star schema