نویسنده = تقی بارفروشی
تعداد مقالات: 9
1. هماهنگی نگهداری واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1151-1163

سید نقی حسینی ایمنی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


3. زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی انرژی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1083-1094

سید نقی حسینی؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


6. مدل‌سازی تأثیر حضور ترانسفورماتور یدکی بر قابلیت اطمینان مجموعه‌ای از پست‌های فوق‌توزیع

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1489-1497

سیدمحمدرضا شریعتی؛ ایرج احمدی؛ تقی بارفروشی