اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

4 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز