بهبود عملکرد دی‌مالتی‌پلکسر مبتنی بر بلور فوتونی با استفاده از دو خم º‌90

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی برق - دانشگاه بناب

3 دانشکده مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال‌‌های اخیر افزاره­های نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی، به دلیل ویژگی‌‌های جالب بلورهای فوتونی مانند تلفات ناچیز، سرعت گروه بسیار پایین، انعطاف‌‌پذیری در شکل و ابعاد و همچنین مناسب بودن برای مدارهای مجتمع در ابعاد نانو، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. در این مقاله، با استفاده از بلورهای فوتونی دو بعدی، نحوه طراحی یکی از ضروری‌‌ترین عناصر مدارهای مجتمع نوری یعنی دی‌‌مالتی‌‌پلکسر تمام نوری بررسی شده است. برای این منظور ابتدا یک ساختار فوق‌‌العاده فشرده از دی‌‌مالتی‌‌پلکسرهای مبتنی بر تشدیدگرها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با ایجاد دو خم 90 درجه با مهندسی در ساختار میله های دیواره خم، با عملکرد بالا در کانال­های خروجی،‌‌ میانگین بازده انتقال توان در یکی از کانال­ها 94.28% بدست آمده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of photonic crystal-based demultiplexer performance using two 90° bends

نویسندگان [English]

  • M. Asadpour 1
  • M. Farhang 2
  • L. Akbari 3
  • K. Abedi 3
1 1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Faculty of Electrical Engineering, University of Bonab, Bonab, Iran
3 Faculty of Electrical Engineering, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, optical devices based on photonic crystals have received much attention due to valuable features of photonic crystals such as low losses, very low group velocity, flexibility in shape and dimensions as well as being suitable for integrated circuits in Nano-scale. In this paper, using two-dimensional photonic crystals, the design of optical de-multiplexer as one of the most essential elements of integrated optical circuits, is investigated. For this purpose, an ultra-compact structure of resonator-based de-multiplexers is demonstrated and then by creating two high performance 90° bends along with engineering in the structure of bending wall rods at the output channels, transmission efficiency average 94.28%  in one of the output channels has been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photonic crystals
  • Demultiplexer
  • 90°bend
  • Resonator
[1]      Guan, H., et al., "Analysis and optimization of a new photonic crystal filters in near ultraviolet band," Optik-International Journal for Light and Electron Optics, vol. 123, no. 20, pp. 1874-1878, 2012.
[2]      Momeni, B., et al., "Compact wavelength demultiplexing using focusing negative index photonic crystal superprisms," Optics Express, vol. 14, no. 6, pp. 2413-2422, 2006.
[3]      Mansouri-Birjandi, M.A., M.K. Moravvej-Farshi, and A. Rostami, "Ultrafast low-threshold all-optical switch implemented by arrays of ring resonators coupled to a Mach-Zehnder interferometer arm: based on 2D photonic crystals," Applied Optics, vol.47, no. 27, pp. 5041-5050, 2008.
[4]      Kosmidou, E.P., E.E. Kriezis, and T.D. Tsiboukis, "Analysis of tunable photonic crystal directional couplers," Journal of Applied Physics, vol. 100, no. 4, pp. 043118, 2006.
[5]      Wan, Y., et al., "1 × 3 Beam splitter based on self-collimation effect in two-dimensional photonic crystals," Optik-International Journal for Light and Electron Optics, vol. 122, no. 4, pp. 337-339, 2011.
[6]      Akosman, A.E., et al., "Compact wavelength de-multiplexer design using slow light regime of photonic crystal waveguides,"  Optics Express, vol. 19, no. 24, pp. 24129-24138, 2011.
[7]      Zhang, X., et al., "Novel ultracompact wavelength division demultiplexer based on photonic band gap," Optics Communications, vol. 285, no. 3, pp. 274-276, 2012.
[8]      Chung, K.B. and S.W. Hong, "Wavelength demultiplexers based on the superprism phenomena in photonic crystals," Applied Physics Letters, vol. 81, no. 9, pp. 1549-1551, 2002.
[9]      Jugessur, A.S., et al., "Compact and integrated 2-Dphotonic crystal super-prism filter-device for wavelength demultiplexing applications," Optics Express, vol. 14, no.4, pp. 1632-1642, 2006.
[10]      Martinez, A. and J. Bravo-Abad, "Wavelength Demultiplexing Structure Based on Coupled-Cavity Waveguides in Photonic Crystals," Fiber and Integrated Optics, vol. 22, no. 3, pp. 151-160, 2003.
[11]      Liu, W., et al., "Optimization transmission of photonic crystal coupled cavity and design of demultiplexer for wavelength division multiplexing application," Optical Engineering, vol. 51, no. 8, pp. 084002-1-084002-6, 2012.
[12]      Ren, H., et al., "Photonic crystal channel drop filter with a wavelength-selective reflection micro-cavity," Optics Express, vol. 14, no. 6, pp. 2446-2458, 2006.
[13]      Kuo, C.-W., et al., "A new approach of planar multi-channel wavelength division multiplexing system using asymmetric super-cell photonic crystal structures," Optics Express, vol. 15, no. 1, pp. 198-206, 2007.
[14]      Liu, V., et al., "Design methodology for compact photonic-crystal-based wavelength division multiplexers," Optics Letters, vol. 36, no. 4, pp. 591-593, 2011.
[15]      Ren, H., et al., "Photonic Crystal Three-Port Channel Drop Filter Based on One-Way Waveguide," IEEE Photonics Technology Letters, vol. 24, no. 5, pp. 332-334, 2012.
[16]      Nikhil Deep Gupta, Vijay, "Dense wavelength division demultiplexing using photonic crystal waveguides based on cavity resonance," Optik, vol. 125, pp. 5833–5836, 2014.
[17]      Kannaiyan, V., Savarimuthu, R. and Dhamodharan, S. K., "Investigation of 2D- photonic crystal resonant cavity based WDM demultiplexer," Opto-Electronics Review, vol. 26, pp.108- 115, 2018.
[18]      Fan, S., et al., "Channel Drop Tunneling through Localized States," Physical Review Letters, vol. 80, no. 5, pp. 960-963, 1998.
[19]      Sharkawy, A., S. Shi, and D.W. Prather, "Multichannel wavelength division multiplexing with photonic crystals,"  Applied Optics, vol. 40, no. 14, pp. 2247-2252, 2001.
[20]      Kim, S., et al., "Highly efficient photonic crystal-basedmultichannel drop filters of three-port system with reflection feedback," Optics Express, vol. 12, no. 22, pp. 5518-5525, 2004.
[21]      Hu, Z. and Y.Y. Lu, "Compact wavelength demultiplexer via photonic crystal multimode resonators," Journal of the Optical Society of America B, vol. 31, no. 10, pp. 2330-2333, 2014.
[22]      Hu, Z. and Y.Y. Lu, "Improved bends for two-dimensional photonic crystal waveguides," Optics Communications, vol. 284, no. 12, pp. 2812-2816, 2011.
[23]      Danaie, M., et al., "Design of a High-Bandwidth Y-Shaped Photonic Crystal Power Splitter for TE Modes," International. Journal of Optics and Photonics (IJOP), vol. 12, no. 1, 2018.
[24]      Kaatuzian, H. "Simulation and Design of a Low Crosstalk Hexagonal Photonic Crystal Crossover Waveguide," Optics and Photonics Journal, vol. 3,  pp. 209-211, 2013.
[25]      Kumar, R. A., et al., "Design and Simulation of Effective 90 Bend Waveguide Based on Hexagonal Lattice Photonic Crystal,"  IEEE Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER), 2018.
[26]      Elfaki, S., and Abdel Kareem, A., "Crosstalk Reduction Algorithms Codes in Multiplexer-Demultiplexer Based Array Waveguide Grating in Dense Wavelength Division Multiplexing," International Journal of Computer Science and Telecommunications, vol. 5, no. 7, pp. 16-21, 2014.