کلیدواژه‌ها = ریسک
بیشینه‌سازی سود بهره‌برداری در سیستم‌های انرژی چندحاملی مبتنی بر ریسک

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 317-329

ارسلان نجفی؛ حمید فلقی؛ مریم رمضانی


بهینه‌سازی سبد تولید سبز در بازار خرده‌فروشی برق با در نظر گرفتن کش‌سانی مصرف‌کنندگان

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 287-301

حسام گل‌محمدی؛ رضا کی‌پور؛ آرمان حسن‌پور