کلیدواژه‌ها = هارمونیک
کنترل میزان هارمونیک موجود در سیستم‌های قدرت با استفاده از قیمت‌گذاری عادلانه‌ی هارمونیک

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 195-205

امین سعادت؛ رحمت اله هوشمند؛ مهدی تدین؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان


ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 963-971

محمدرضا آسبان؛ جمشید آقایی؛ طاهر نیکنام؛ سیدناصر هاشمی‌پور