کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی ازدحام ذرات
ارائه‌ی یک روش انتخاب ویژگی جدید مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات با استفاده از به‌روزرسانی فازی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1557-1567

سمیرا حیدری مقدم بجستانی؛ سعید شعرباف تبریزی؛ عادل قاضی خانی


ارائه یک مدل فراابتکاری برای تشخیص ریزحرکات انسان مبتنی بر حس‌گرهای اینرسی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 221-234

مجید سپهوند؛ فردین ابدالی محمدی


ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1405-1423

صمد نجاتیان؛ وحیده رضایی؛ حمید پروین