نویسنده = جمالی، شهرام
مکان‌یابی ماشین‌های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-62

شهرام جمالی؛ سپیده ملک‌تاجی؛ مرتضی آنالویی


بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 69-78

شهرام جمالی؛ عرفان آقایی کیاسرایی


کنترل ازدحام مبتنی بر تخمین در شبکه‌های موردی بی‌سیم

دوره 43، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-14

شهرام جمالی؛ توفان سماپور