نویسنده = گئورک قره‌پتیان
Identification and Determination of Contribution of Current Harmonics and Unbalanced in Microgrids Equipped with Advanced Metering Infrastructure

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 71-81

H. Joorabli؛ G. B. Gharehpetian؛ S. Ghasemzadeh؛ V. Ghods


ارائه مدل پخش‌بار بهینه خطی جهت برنامه‌ریزی همزمان شبکه‌های توزیع چندگانه انرژی هوشمند

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 789-802

حسین قاسمی؛ جمشید آقایی؛ گئورک قره پتیان


معماری ریزشبکه‌های با نقاط اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکه‌های دیگر

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1105-1115

سامان درویش کرمانی؛ محمود جورابیان؛ گئورک قره‌پتیان


تأثیرات توپولوژی شبکه سایبری بر روی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با درنظرگیری ارتباط مستقیم شبکه سایبر- قدرت

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 573-584

امیررضا حسنی آهنگر؛ گئورک قره‌پتیان؛ علی‌اصغر خدادوست آرانی؛ حسین عسکریان ابیانه


تشخیص برخط عیب‌های مکانیکی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تخمین تابع تبدیل کانال انتشار موج UWB

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1307-1315

مریم‌السادات اخوان حجازی؛ جواد ابراهیمی؛ مریم صباغ‌پور آرانی؛ گئورک قره‌پتیان


مکان‌یابی بهینه DSTATCOMها و DGها به‌منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت بارپذیری

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 229-238

حسین کرمی پرزانی؛ بهروز ذاکر؛ میلاد نصیری؛ هادی طاریمرادی؛ گئورگ قره‌پتیان