نویسنده = حمید فلقی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین مکان و ظرفیت بهینة فیلترهای فعال با کنترل محلی در شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1247-1259

حامد رضاپور؛ حمید فلقی؛ مصطفی اسماعیلی


2. ارائه مدل دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعه تولید با تعیین قیمت خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1639-1648

سیدآرش رفیعی؛ سعید رضا گلدانی؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ حمید فلقی


3. مدلی ترکیبی از بهینه‌سازی مقاوم برای مدیریت روز پیشرو شبکه‌های توزیع فعال

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 949-964

رضا ابولی؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی


6. بیشینه‌سازی سود بهره‌برداری در سیستم‌های انرژی چندحاملی مبتنی بر ریسک

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-329

ارسلان نجفی؛ حمید فلقی؛ مریم رمضانی