نویسنده = تیموری، مهدی
دسته‌بندی کدگذارهای تصویر در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 79-87

مهدی تیموری؛ نفیسه حسینی


دسته‌بندی کدگذارهای صوت در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 101-110

فرزانه جعفری؛ مهدی تیموری


هم‌زمان‌سازی کور برست‌های TDMA در محیط غیر همیار

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 201-211

مریم زبرجدی؛ مهدی تیموری


آشکارسازی کور سیگنال‌های برست در محیط غیر همیار

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1465-1477

مریم زبرجدی؛ مهدی تیموری


شناسایی کور کدهای ضربی BCH

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-54

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ مرتضی حدادی


آشکار‌سازی سیگنال لینک 16

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 77-84

مهدی تیموری