نویسنده = زرگری، سیاوش
طراحی و ساخت ریزتراشه بلوغ آزمایشگاهی تخمک

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 211-221

سیاوش زرگری؛ هادی ولادی؛ بهناز صادق زاده اسکوئی؛ پرویز شهابی؛ جواد فرونچی؛ مریم پاشائی اصل