نویسنده = شیخ‌الاسلامی، عبدالرضا
هماهنگی نگهداری واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1151-1163

سید نقی حسینی ایمنی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی انرژی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1083-1094

سید نقی حسینی؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


معرفی یک سلول جدید برای اینورتر چندسطحی با دو استراتژی اتصال آبشاری

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1111-1120

عماد صمدایی؛ سیداصغر غلامیان؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ جعفر ادبی فیروزجایی