به‌کارگیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته‌ی آنتن میکرواستریپ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن، گروه برق و کامپیوتر

2 استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ارومیه