کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رله‌ای با چندین منبع فرستنده و گیرنده، به‌روش تقویت و ارسال و با در نظر گرفتن مسیر مستقیم

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شیراز

چکیده

کنترل بهینه و توأمان توان منابع و رله، در شبکه‌هایی متشکل از چند فرستنده و چند گیرنده که هم‌زمان از یک رله برای انتقال سیگنال‌هایشان استفاده می‌کنند، وقتی هر فرستنده، با همه گیرنده‌ها دید مستقیم هم داشته باشد، مسئله‌ای کاربردی و درعین‌حال پیچیده است. در حالتی که می‌خواهیم، هر زوج فرستنده و گیرنده از یک کیفیت سرویس معینی ازنظر SINR برخوردار باشد، روش‌های موجود، بر دو قسم هستند. بعضی مبتنی بر جستجوی جامع هستند که با افزایش تعداد زوج‌های منبع-مقصد، غیرعملی می‌شوند و قسم دوم باوجوداینکه می‌توانند پیچیدگی راه‌حل را به‌خوبی کاهش دهند ولی برای ساده کردن حل مسئله، در آن‌ها از تقریب‌هایی استفاده‌شده که در همه شرایط، جواب بهینه را با دقت قابل‌قبول، به دست نمی‌دهند. بر همین اساس، در این مقاله سه روش ارائه‌شده که کیفیت عملکرد بهتری، نسبت به روش‌های قبلی، دارند. مبنای کار، بر استفاده از روابط دقیق و بدون تقریب، در معادلات کنترل توان است. با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، نشان داده‌ایم، در شرایطی که کانال‌های منابع فرستنده، همبستگی کمی باهم داشته باشند، مقدار بهبود در حد چند درصد است اما وقتی همبستگی بین کانال‌های زوج‌های منبع-مقصد بالا می‌رود، بهبودی در حد پنجاه درصد یا چند دسی‌بل، در نتایج به‌دست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Power optimization of Multiple Source-Destinations in Amplify and Forward Relay Networks with Direct Links

نویسندگان [English]

  • A. Bahmani
  • M. Biguesh
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Joint sources and relay power optimization in relay network with multiple source-destination pairs, which simultaneously using the same relays for communications, when also every source has a direct links with all the destinations, is a practical and complicated problem. When every pair of SD pair need a required quality based on SINR, the current methods, are based on exhaustive search, which become impractical in situations like increasing the numbers of users, or are based on using approximations that become inexact in some conditions. In this situation, three modified methods are proposed, increasing the older methods performance. The new methods are based on exact power equations and based on computer simulations, we showed that in High SINR and low correlation channels, the benefits are low and about few percent, but by increasing the channel/code correlations, the gain become noticeable and become multiple dB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Control
  • Network Relays
  • Direct Link
  • SINR (Signal to Noise and Interference Ratio)
[1] J. N. Laneman and G. W.Wornell, “Distributed space-time-coded protocols for exploiting cooperative diversity in wireless networks,’’ IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 49, no. 10, pp. 2415–2425, Oct. 2003.
[2] W. Su, A. K. Sadek, and K. J. R. Liu, “Cooperative communication protocols in wireless networks: Performance analysis and optimum power allocation,” Wireless Pers. Commun. (Springer), vol. 44, no. 2, pp. 181–217, Jan. 2008.
[3] K. J. R. Liu, A. Sadek, W. Su, and A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking, New York: Cambridge Univ. Press, 2009.
[4] E. C. van der Meulen, “Three-terminal communication channels”, Adv. Applied Probability, vol.3,no. 1, pp,120-154,Apr. 1971.
[5] O. Sahin and E. Erkip, “On achievable rates for interference relay channel with interference cancellation, in Proc. Asilomar Conf. on Signals, Syst. Comput. pp. 805–809, Pacific Grove, CA, Nov. 2007.
[6] S. Sridharan, S. Vishwanath, S. A. Jafar, and S. Shamai, “On the capacity of cognitive relay assisted gaussian interference channel,” in Proc. IEEE Int. Symp. Inf. Theory, pp. 549–553, Toronto, Canada, Jul. 2008.
[7] O. Sahin and E. Erkip, “Dynamic resource allocation for multi sourcedestination relay networks,” in Proc. 41st Ann. Conf. Inf. Sci. Syst., pp. 19–24, Baltimore, MD, Mar. 2007.
[8] T. K. Phan, L. B. Le, S. A. Vorobyov, and T. Le-Ngoc, “Centralized and distributed power allocation in multiuser wireless relay networks,’’ in Proc. IEEE Int. Conf. Commun., pp. 1–5, Dresden, Germany, Jun. 2009.
[9] L. Le and E. Hossain, “Multihop cellular networks: Potential gains, research challenges, and a resource allocation framework,” IEEE Commun. Mag., vol. 45, no. 9, pp. 66–73, Sep. 2007.
[10] D. S. Michalopoulos and G. K. Karagiannidis, “Physical-layer fairness in amplify and forward cooperative diversity systems,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 7, no. 3, pp. 1073–1083, Mar. 2008
[11] B. Lashkari, M. Biguesh, S. Gazor, “Optimal power allocation and relay selection for multiple code division multiple access peer-to-peer communication”, IET Commun., vol. 8, no. 11, pp. 1892–1901, Jul. 2014
[12] S. Fazeli-Dehkordy, Sh. Shahbazpanahi, and S. Gazor “Multiple peer-to-peer communications using a network of relays,” IEEE Trans Signal Process., vol. 57, no. 8, pp. 2053–3062, Aug. 2009
[13] Y. Cheng, and M. Pesavento, “Joint optimization of source power allocation and distributed relay beamforming in multiuser peer-to-peer relay networks,” IEEE Trans Signal Process., vol. 60, no. 6, pp. 2962–2973, Jun. 2012
[14] Y. Jing and H. Jafarkhani, “Network beamforming using relays with perfect channel information,” IEEE Trans. Inf. Theory, vol.6, no.55, pp. 2499–2517, May. 2009
[15] H. Q. Ngo, H. A. Suraweera, M. Matthaiou and E. G. Larsson, "Multipair full-duplex relaying with massive arrays and linear processing,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Special Issue on Full-duplex Wireless Communications and Networks, vol. 32, pp. 1721-1737, Sept. 2014
[16] F. Chen, W. Su, S. Batalama, and J. D. Matyjas, “Joint power optimization for multi-source multi-destination relay networks,” IEEE Trans. Signal. Process. vol. 59, no. 5, pp. 2370–2381, May. 2011
[17] R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix Analysis. New York: Cambridge Univ. Press, 1990.
[18] J. G. Proakis, Digital Communications, 4th Ed. New York: McGraw- Hill, 2000.
[19] Ha. H. Kha, H. D. Tuan, Ha H. Nguyen, and T. T. Pham, “Optimization of Cooperative Beamforming for SC-FDMA multi-user multi-relay networks by tractable D.C. programming,” IEEE Trans. Signal. Process. vol. 61, no. 2, pp. 467–479, Jan. 2013
[20] A. Schad, Ka L. Law, and M. Pesavento, “Rank-two beamforming and power allocation in multicasting relay networks,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 64, no.13, pp. 3435–3447, Jul. 2015.