تشکیل تیم دوهدفه در شبکه‌های اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان - دانشکده‌ مهندسی کامپیوتر

چکیده

پیچیدگی مسائل علمی و تخصصی شدن حوزه‌های تحقیقاتی، کار تیمی برای انجام کارها را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. تعیین رهبری مناسب به‌عنوان مدیر تیم و انتخاب همکاران باصلاحیت به‌عنوان اعضای تیم، از کلیدهای موفقیت هر پروژه تیمی می‌باشد. مسئله تشکیل تیم با رهبر در شبکه‌های اجتماعی به معنای پیدا کردن بهترین رهبر و تیمی از متخصصان است، به‌طوری‌که بتوانند در جهت رسیدن به هدفی مشترک، به‌طور مؤثر با یکدیگر همکاری داشته باشند و هزینه ارتباطی و پرسنلی کمی داشته باشد. با وجود تحقیقات گسترده‌ای که تاکنون در زمینه تشکیل تیم در شبکه‌های اجتماعی انجام شده است، همچنان چالش یافتن تیمی از متخصصان، که علاوه بر ارضای توانمندی‌های موردنیاز پروژه، به هزینه کمینه منجر شود، پابرجا است. از طرفی به‌دلیل محبوبیت شبکه‌های اجتماعی و افزایش روزافزون کاربران این شبکه‌ها، زمان‌بر بودن الگوریتم‌های موجود، از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه می‌باشد. به این‌ترتیب با داشتن یک پروژه، هدف یافتن تیمی از متخصصان است که علاوه بر پوشش‌دادن همه مهارت‌های موردنیاز پروژه، هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی پروژه را نیز کمینه نماید. در این پژوهش، الگوریتمی مبتنی بر بهینه‌سازی دوهدفه جهت یافتن چنین تیمی ارائه شده است. برای کمینه‌کردن هر دو هدف، یک تابع هزینه ترکیبی جدید بر اساس ترکیب خطی اهداف تعریف شده است. آزمایش‌هایی با استفاده از مجموعه داده واقعی DBLP جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه‌شده به‌دلیل حذف گره‌های اضافی بر اساس توانمندی متخصصان و ویژگی‌های پروژه، نسبت به الگوریتم‌های مورد مقایسه کارآمدتر و سریع‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bi-Objective Team Formation in Social Networks

نویسندگان [English]

  • S. Tavakoli
  • A. Fatemi
Faculty of Computer Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Complexity of scientific issues and specialization of research fields, make team-working inevitable. Setting a good leader as team manager and selecting qualified staff as team members, are keys to the success of a team project. The problem of team formation with a leader in social networks is defined as finding the best team and the most appropriate leader, aiming to effectively collaborate towards a common goal and communication and personnel costs little. Despite the extensive research that has been done in the field of team formation in social networks, the challenge of finding a team of experts satisfying the capabilities required to do the project and leading to cost minimization, is unwavering. On the other hand, due to the increasing popularity and users of social networks, time-consuming algorithms are of other challenges in this field. Therefore having a project, the target is to find a team of experts, such that the team satisfies the required capabilities to complete the project, having a minimum communication and personnel cost. In this research, an algorithm based on the bi-objective optimization is proposed to identify such a team. To minimize both factors, a new compound cost function is defined based on linear combination of objectives. To evaluate the Bi-Objective TF, experiments are done using the DBLP real data. The results show better speed and efficiency comparing similar algorithms, due to removing superfluous nodes based on the experts’ capabilities and project features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network
  • team formation
  • communication graph
  • graph pruning
  • skill spread
  • bi-objective optimization