برنامه‌ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به‌منظور بهبود قابلیت‌اطمینان در شبکه‌های هوشمند

نویسندگان

دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

به‌کارگیری خودروهای الکتریکی در ترکیب با ریزشبکه‌ها، مزایای بسیاری را برای سیستم قدرت به وجود می‌آورد. استفاده از مزیت انتقال توان توسط خودروها در مسافرت‌های روزانه، سبب کاهش وابستگی به سیستم الکتریکی شده و درنتیجه می‌تواند با کاهش وابستگی الکتریکی ریزشبکه‌ها به شبکه اصلی، باعث بهبود قابلیت‌اطمینان سیستم گردد. در این مقاله سعی بر آن است که با بهینه‌سازی برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی و تعیین محدوده پارکینگ‌ها در هر ساعت از زمان بهره‌برداری، به بهبود شاخص‌های قابلیت‌اطمینان پرداخته شود. این بهبود شامل کاهش انرژی تأمین‌نشده، افزایش استقلال ریزشبکه‌ها و بهبود وضعیت ذخیره بهره‌برداری می‌باشد. در کنار بهبود اهداف شبکه، جلب رضایت مالکین خودرو، از طریق کاهش مسافت پیموده‌شده تا محل پارک خودروها، در فرایند بهینه‌سازی موردتوجه قرار می‌گیرد. تعیین محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلف شبانه‌روز در بازه بهره‌برداری، برنامه‌ریزی همزمان شارژ و دشارژ با در نظر گرفتن این تعیین محدوده، به‌کارگیری مسئله در بهبود استقلال ریزشبکه، کاهش انرژی تأمین‌نشده و بهبود وضعیت ذخیره بهره‌برداری، توجه به کاهش مسافت پیموده‌شده خودرو تا محل پارک در این مسئله و نیز استفاده از پتانسیل انتقال توان خودروهای الکتریکی در مسافرت‌های روزانه، نوآوری‌های مطرح در این پژوهش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scheduling Parking Lot Area and Charging and Discharging of Electric Vehicles in order to Improve the Reliability of Smart Grids

نویسندگان [English]

  • M. Tourani
  • M. R. Aghaebrahimi
  • H. R. Najafi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The use of electric vehicles in combination with microgrids creates many advantages for the power system. Using the ability of transferring electrical power by vehicles' daily travels, reduces the dependence on the electrical system. As a result, it can improve the reliability of the system by reducing the dependence of microgrid to the main grid. This paper intends to optimize the scheduling of parking lot area and the charging and discharging of Electric Vehicles during the hours of the operation time for improving the reliability indices.This improvment including the reduction of the Energy Not Supplied, increasing the independence of the microgrid and improving the spinning reserve. This is achieved along with the satisfaction of the electrical vehicle owners by reducing the mileage to the parking lot. Determining the zone of each parking lot at different hours of the day in the operation time, scheduling parking lot area and the charging and discharging of Electric Vehicles simultaneously, using these issues to improve microgrid's independence, decreasing the Energy Not Supplied, improving the spinning reserve, reducing the distance traveled by vehicles to the parking lot and using the power transmission potential of electric vehicles' daily travels, are the innovations of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy of microgrid
  • electric vehicles
  • reliability
  • movement of vehicles in Parking Lots
  • vehicle daily travel
  • spinning reserve