اینورتر جدید چندسطحی سه‌فاز هیبریدی بهبودیافته

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله یک اینورتر چندسطحی سه‌فاز هیبریدی جدید ارائه شده است. اینورتر چندسطحی پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای مشابه از تعداد IGBT و مدار راه‌انداز کم‌تری تشکیل شده است. همچنین به دلیل پایین بودن تعداد منابع DC ورودی و نبود خازن الکترولیت در ساختار اینورتر پیشنهادی، کنترل این اینورتر برای تولید ولتاژ مطلوب ساده می‌باشد. این اینورتر از سه اینورتر تمام‌پل تک‌فاز، یک اینورتر تمام‌پل سه‌فاز و سلول‌های کمکی برای افزایش تعداد سطوح ولتاژ خط‌به‌خط تشکیل شده است. در این مقاله اینورتر پیشنهادی از لحاظ تعداد ادوات سازنده، منابع DC ورودی و تنش ولتاژ با اینورترهای سه‌فاز موجود مقایسه شده است. همچنین برای ساختار اینورتر پیشنهادی محاسبات مربوط به تلفات نیز انجام گرفته و با اینورترهای مرسوم از دیدگاه تلفات نیز مقایسه شده است. درنهایت نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC و نتایج عملی حاصل از نمونه آزمایشگاهی برای تأیید عملکرد اینورتر پیشنهادی آورده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Improved Three Phase Hybrid Multilevel Inverter

نویسندگان [English]

  • S. Saeidabadi
  • A. Ashraf Gandomi
  • S. H. Hosseini
  • M. Sabahi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new structure of a three-phase hybrid multilevel inverter is proposed. Proposed three-phase multilevel inverter is comprised of less number of IGBTs and gate drivers. Also, due to the fact that the number of DC sources is low and there aren’t electrolytes capacitors, the control strategy for generating desirable voltage is simple. Proposed inverter is comprised of three single phase H-Bridge inverters, one three phase H-Bridge inverter and auxiliary cells for increasing number of output voltage levels. This inverter is compared from the point of views of number of components, number of DC sources and blocking voltage with common inverters. Also, the calculation of loss for proposed inverter is done and it is compared from the point of view of loss with other three-phase inverters. Finally, the results of simulation that is done in PSCAD/EMTDC software package and experimental results are presented to validate the performance of the inverter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three-phase inverter
  • three-phase hybrid multilevel inverter
  • loss