فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار مبتنی بر کاربر در سیستم‌های پیشنهاددهنده

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سجاد - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2 دانشگاه صنعتی سجاد - دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

امروزه سیستم‌های پیشنهاددهنده، با توجه به کارایی خاص خود، در بسیاری از زمینه‌های علمی، کاربردهای فراوانی پیدا کرده است.  نوعی از این سیستم‌ها، سیستم‌های پیشنهاددهنده فازی است، که با ترکیب نظریه فازی، انعطاف آن‌ها بیش‌تر شده است. در این مقاله، یک روش جدید با ترکیب فیلترکننده مشارکتی و مجموعه فازی ناهموار ارائه شده است که در آن، شباهت بر اساس فاصله اقلیدسی محاسبه می‌شود. در واقع با استفاده از مجموعه‌های فازی ناهموار، از اطلاعات کاربرانی که پیش‌بینی بهتری دارند، استفاده می‌شود. همچنین، از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی، جهت تنظیم پارامترهای روش پیشنهادی استفاده شده است. این روش ترکیبی با استفاده از مجموعه‌های فازی ناهموار، صحت پیش‌بینی را افزایش می‌دهد. آزمایش‌های انجام‌شده روی مجموعه داده‌های محک نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، میزان صحت را نسبت به روش‌های قبلی افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A User Based Fuzzy Rough Collaborative Filtering in Recommender Systems

نویسندگان [English]

  • J. Hamidzadeh 1
  • M. Sadeghzadeh 2
1 Faculty of Computer Engineering and Information Technology, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran
2 Faculty of Industrial Engineering, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, recommender systems, according to their special performance, are widely utilized in several scientific issues. Fuzzy recommender systems are the type of systems in which they are combined with fuzzy theory and give more flexibility to recommender systems. Nonetheless, in this article a new combination method from fuzzy rough set collaborative filtering is presented in which the distance is calculated based on Euclidean distance measure. In fact, by using fuzzy rough sets the applicants’ data are used regarding to have better prediction. This combination method via fuzzy rough sets increases the accuracy of prediction. Since, implemented experiments on test data depict recommended method has better validation in comparison with other reputed methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recommender system
  • fuzzy rough set
  • Euclidean distance
  • chaos imperialist competitive