تحلیل اثرات صفحه زمین دایروی محدود در آنتن‌های تک‌قطبی سیمی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مهندسی برق و الکترونیک

چکیده

در این مقاله اثر صفحه زمین محدود آنتن بر الگوی تشعشعی آن تحلیل و بررسی شده است. الگوی تشعشعی چند نمونه آنتن تک‌قطبی سیمی ساده و یک آنتن تک‌قطبی خط‌پیچ‌دار تیغه‌ای‌شکل -که با المان‌های فشرده بارگذاری شده و پهنای باند 30-500 MHz را پوشش می‌دهد- با صفحه زمین‌های محدود با روش‌های تحلیلی تفرق هندسی (GTD) و جریان معادل لبه (EEC) محاسبه شده‌اند. نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که روش GTD در حالتی که ابعاد صفحه زمین کوچک باشد کارایی خود را از دست می‌دهد و اعمال روش EEC در این حالت پترن میدان دور دقیق‌تری را از آنتن نتیجه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Finite Circular Ground Plane on the Wire Monopole Antennas

نویسندگان [English]

 • D. Basaery
 • S. M. J. Razavi
 • S. H. Mohseni Armaki
Faculty of Electrical and Electronic Engineering, University of Malek-e-Ashtar, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of the finite ground plane on the antenna radiation pattern is analyzed and presented. The radiation pattern of simple wire monopoles and a blade-shaped meanderline monopole - that loaded with lumped elements and covers the 30-500MHz bandwidth - is calculated using the Geometrical Theory of Diffraction (GTD) and the Equivalent Edge Current (EEC) analytical methods. Results show that the GTD method loses its efficiency when the ground plane is small and the EEC Method results a more accurate far field pattern in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wire monopole antenna
 • circular finite ground plane
 • diffraction method
 • equivalent edge current method
 • inverted-F antenna
 • T antenna
 • inverted-L antenna
 • blade antenna