یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه نرم‌افزار و شبکه،‌دانشکده مهندسی کامپیوتر،‌دانشگاه علم و صنعت ایران،‌تهران،‌ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش استفاده از اینترنت، میزان انرژی مصرفی زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و به تبع آن هزینه‌های اقتصادی و دی‌اکسیدکربن تولید شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از این رو، امروزه مسئله مخابرات سبز در راستای کاهش هزینه‌های اقتصادی و آلودگی‌های زیست محیطی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این مقاله، یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب پیشنهاد شده است که تعدادی از گره‌ها و لینک‌های شبکه را در ساعات کم ترافیک به منظور ذخیره‌سازی انرژی خاموش می‌کند. به این منظور، روش پیشنهادی بر اساس مسئله پوشش رأسی و رخداد مؤلفه‌ها در شبکه، تعدادی از گره‌ها را برای خاموشی انتخاب می‌کند. سپس، تعدادی از لینک‌های کم رخداد به شرط ارضای حداقل کارایی‌ شبکه از پیش تعریف شده، از گراف شبکه حذف می‌شوند. روش پیشنهادی به هیچ کنترل‌گر مرکزی وابسته نیست و با توجه به عدم استفاده از ماتریس ترافیک شبکه و بهره‌گیری از اطلاعات ارسال‌شده توسط پروتکل‌های مسیریابی وضعیت-لینک، سربار ترافیکی و محاسباتی کمی دارد. نتایج بدست آمده حاصل از شبیه‌سازی با استفاده از سناریوی شبکه واقعی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ضمن ذخیره‌سازی انرژی قابل توجه، کارایی شبکه‌ای بالاتری را نسبت به روش‌های مشابه تضمین‌ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Distributed Sleep-Scheduling Energy-Saving Method in Autonomous Systems

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Dabaghi Zarandi 1
  • Zeinab Movahedi 2
1 Faculty of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
2 Faculty of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, due to the increase in internet usage, the energy consumption of communication networks' infrastructures has been significantly increased, resulting in more monetary costs and carbon pollution. To address this challenge, green communication is investigated in order to reduce economic costs and environment pollution of ICT section. In this paper, a distributed sleep-scheduling method is proposed that switches off some network links and nodes in order to save energy during low traffic periods. The proposed approach selects switching-off nodes based on vertex cover problem and the occurrence of their related links. Then, some low-occurrent links in the new topology are switched off if the network performance remains satisfied. The proposed approach does not depend on any central controller and imposes minimum computing and network traffic overload since it does not use the network matrix and profits from the information already provided by link-state protocols. Simulation results performed on real network scenarios show that our proposed technique allows higher network performance compared to other green alternatives, while a significant amount of energy conservation is achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green communication
  • Sleep-scheduling
  • Energy awareness
  • Energy efficiency
  • Link and node occurrence
  • Vertex cover