کنترل زاویه شار به‌منظور بهبود بازده موتورهای القایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه موتورهای القایی به‌طور گسترده‌ای در صنعت، به‌وسیله درایوهای الکتریکی مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از پرکاربردترین درایوهای الکتریکی،کنترل برداری است.کنترل برداری در بارهای سنگین عملکرد قابل قبولی دارد و مقدار شار روتور در بارهای سنگین همان مقدار نامی است. اما در بارهای سبک، استفاده از کنترل برداری منجر به کاهش بازده خواهد شد. در واقع، در بارهای سبک مقدار شار نامی روتور نیاز نیست. موتورها اغلب در باری غیر از بار نامی مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از عواملی که موجب قرار گرفتن موتور در باری به غیر از بار نامی می­شود، انتخاب بالادست موتور است. در این مقاله سعی خواهد شد با کنترل زاویه­ی بین جریان استاتور و شار روتور که بر محور d قرار دارد(زاویه شار)، مقدار بازده موتور القایی، به­خصوص در بارهای سبک، بهبود یابد. در روش پیشنهادی، مقدار زاویه شار در بارهای سبک در یک مقدار ثابت، که به برخی از پارامترهای موتور وابسته است؛ کنترل خواهد شد. روش پیشنهادی به سادگی قابل اجراست، حجم محاسباتی اندک دارد و بازده موتور القایی را در بارهای سبک به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flux Angle Control to Improve the Efficiency of Induction Motors

نویسندگان [English]

  • M. R. Mohebbi
  • D. Arab Khaburi
  • M. Khosravi
Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, induction motors are widely used in the industry by electric drives. Vector control is one of the commonly used electric drives. Vector control has a good performance in heavy loads and the amount of rotor flux in these loads is the same as the nominal value. But in light loads, using vector control will result in a reduction in efficiency. In fact, in the light loads, the value of the rotor rated flux is not required. Motors are often used at a load other than the rated value. One of the factors that causes the motor to be placed in a load other than the rated load, is the oversized selection. In this paper, it will be tried to improve the induction motor efficiency, especially in light loads, by controlling the angle between the stator current and the rotor flux which is located on the d-axis (flux angle). In the proposed method, the value of the flux angle in light loads is controlled at a constant value, which is dependent on some of the motor parameters. The proposed method could be simply implemented, has a low computational burden and will considerably increase the efficiency of the induction motor in light loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flux angle control
  • Vector control
  • Induction motor
  • Efficiency improvement
[1]      A. M. Bazzi and P. T. Krein, "Review of methods for real-time loss minimization in induction machines," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 46, pp. 2319-2328, 2010.
[2]      I. Kioskeridis and N. Margaris, "Loss minimization in induction motor adjustable-speed drives," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 43, pp. 226-231, 1996.
[3]      R. Bojoi, Z. Li, S. A. Odhano, G. Griva, and A. Tenconi, "Unified direct-flux vector control of induction motor drives with maximum torque per ampere operation," in Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2013 IEEE, 2013, pp. 3888-3895.
[4]      م. اوجاقی, ن. یزدان دوست, ش. گل محمدزاده,  شهریار, "تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیک‌های توان لحظه‌ای," مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, vol. 46, pp. 7-17, 2016.
[5]      م. ولی‌زاده, م. فیضی, ا. بابائی, م. صباحی, مهران, "اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی," مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, vol. 44, pp. 51-66, 2014.
[6]      P. Pecinka, S. Kocman, P. Orsag, and J. Otypka, "Solutions to increase the efficiency of induction motors," in Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on, 2017, pp. 1-6.
[7]      D. Mehdi and S. Lassaad, "Losses minimisation in an induction motor," in Signals, Circuits and Systems (SCS), 2009 3rd International Conference on, 2009, pp. 1-6.
[8]      S. Lim and K. Nam, "Loss-minimising control scheme for induction motors," IEE Proceedings-Electric Power Applications, vol. 151, pp. 385-397, 2004.
[9]      S. J. Plathottam and H. Salehfar, "Transient loss minimization in induction machine drives using optimal control theory," in Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2015 IEEE International, 2015, pp. 1774-1780.
[10]      R. P. d. F. Martins, D. M. Sousa, V. F. Pires, and A. Roque, "Reducing the power losses of a commercial electric vehicle: Analysis based on an asynchronous motor control," in Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013 Fourth International Conference on, 2013, pp. 1247-1252.
[11]      D. Hu, W. Xu, R. Dian, Y. Liu, and J. Zhu, "Dynamic loss minimization control of linear induction machine," in Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2017 IEEE, 2017, pp. 3598-3603.
[12]      M. N. Uddin and S. W. Nam, "New online loss-minimization-based control of an induction motor drive," IEEE transactions on Power Electronics, vol. 23, pp. 926-933, 2008.
[13]      J. Liu, F. Lin, H. Sun, and T. Q. Zheng, "Optimale efficiency control of linear induction motor for linear metro," in Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE, 2008, pp. 673-677.
[14]      A. Mannan, T. Murata, J. Tamura, and T. Tsuchiya, "Efficiency optimized speed control of field oriented induction motor including core loss," in Power Conversion Conference, 2002. PCC-Osaka 2002. Proceedings of the, 2002, pp. 1316-1321.
[15]      M. Cacciato, A. Consoli, G. Scarcella, G. Scelba, and A. Testa, "Efficiency optimization techniques via constant optimal slip control of induction motor drives," in Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 2006. SPEEDAM 2006. International Symposium on, 2006, pp. 33-38.
[16]      S. Dymko, S. Peresada, and R. Leidhold, "Torque control of saturated induction motors with torque per ampere ratio maximization," in Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014 IEEE International Conference on, 2014, pp. 251-256.
[17]      S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, and S. M. Peresada, "Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, pp. 181-193, 2017.
[18]      C.-K. Kwon and D.-S. Kim, "Efficiency study at light load operation for AQDM based Adaptive MTPA Control for IM drive," in Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), 2017 IEEE, 2017, pp. 5-8.
[19]      X. Huihui, Z. Feng, C. Wei, P. Wei, and Z. Jian, "A novel MTPA control strategy of induction motor based on torque current compensation," in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2016 19th International Conference on, 2016, pp. 1-4.
[20]      W. Sung, J. Shin, and Y.-s. Jeong, "Energy-efficient and robust control for high-performance induction motor drive with an application in electric vehicles," IEEE transactions on vehicular technology, vol. 61, pp. 3394-3405, 2012.
[21]      I. J. Smith and J. Salmon, "High Efficiency Operation of an Open-Ended Winding Induction Motor using Constant Power Factor Control," IEEE Transactions on Power Electronics, 2018.
[22]      D. Hu, W. Xu, R. Dian, and C. Ye, "Optimal flux trajectory analysis of linear induction machine considering thrust transient," in Electromagnetic Field Computation (CEFC), 2016 IEEE Conference on, 2016, pp. 1-1.
[23]      E. Hussein and P. Mutschler, "Improving and Measuring the efficiency of the speed sensorless vector controlled induction motor," in Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2010 12th International Conference on, 2010, pp. 681-688.
[24]      A. Wang and Z. Ling, "Improved efficiency optimization for vector controlled induction motor," in Power and Energy Engineering Conference, 2009. APPEEC 2009. Asia-Pacific, 2009, pp. 1-4.
[25]      J. Li, F.-F. Xiao, and S.-Q. Zhang, "Simplified loss model control efficiency optimization algorithm for vector control induction motor drives," in Industrial Electronics Society, IECON 2017-43rd Annual Conference of the IEEE, 2017, pp. 5178-5183.
[26]      J.-F. Stumper, A. Dötlinger, and R. Kennel, "Loss minimization of induction machines in dynamic operation," IEEE transactions on energy conversion, vol. 28, pp. 726-735, 2013.
[27]      T. Pham-Dinh and E. Levi, "Core loss in direct torque controlled induction motor drives: detuning and compensation," in Power Electronics Specialists Conference, 2001. PESC. 2001 IEEE 32nd Annual, 2001, pp. 1429-1434.
[28]      S. Moulahoum and O. Touhami, "A Saturated Induction Machine Model with Series Iron Losses Resistance," in Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 2007. POWERENG 2007. International Conference on, 2007, pp. 156-161.
[29]      J. Jung and K. Nam, "A vector control scheme for EV induction motors with a series iron loss model," IEEE transactions on industrial electronics, vol. 45, pp. 617-624, 1998.
[30]      D.-G. Stanescu, P.-M. Nicolae, and I.-R. Bojoi, "Indirect vector control of induction motors drive systems considering the iron loss resistance," in Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2014 International Conference on, 2014, pp. 466-471.
[31]      M. Hrkel, J. Vittek, and Z. Biel, "Maximum torque per ampere control strategy of induction motor with iron losses," in ELEKTRO, 2012, 2012, pp. 185-190.
[32]      S. A. Davari, "Predictive direct angle control of induction motor," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, pp. 5276-5284, 2016.
[33]      M. Talib, S. M. Isa, H. Hamidon, Z. Ibrahim, and Z. Rasin, "Hysteresis current control of induction motor drives using dSPACE DSP controller," in Power and Energy (PECon), 2016 IEEE International Conference on, 2016, pp. 522-527.