نقدی بر «طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی برای سیستم‌های آشوبی با استفاده از رؤیت‌گر حالت لغزشی»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و رباتیک - دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله، درباره «طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی برای سیستم‌های آشوبی با استفاده از رؤیت‌گر حالت لغزشی» بحث می‌شود که در مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز چاپ شده‌است. در مقاله مذکور، یک روش طراحی کنترل مد لغزشی دینامیکی و نیز طراحی رؤیت‌گر مبتنی بر مد لغزشی برای کلاس خاصی از سیستم‌های غیرخطی پیشنهاد شده‌است. در این مقاله، ابتدا خلاصه‌ای درباره روش پیشنهادی طراحی رؤیت‌گر مذکور بیان می‌شود. برای اثبات هم‌گرایی خطای تخمین، قضیه‌ای بیان شده‌است که درباره صحت اثبات آن بحث خواهد شد. در نهایت، با پیشنهاد ایجاد تغییر در رؤیت‌گر، پایداری آن اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comments on “Dynamic Sliding Mode Control Design for Nonlinear Systems Using Sliding Mode Observer"

نویسندگان [English]

  • Seyed Seraj Hamidi
  • H. Gholizade-Narm
Department of Electrical and Robotic Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,
چکیده [English]

This paper considers the work entitled “Dynamic Sliding Mode Control Design for Nonlinear Systems Using Sliding Mode Observer” that is published in Tabriz Journal of Electrical Engineering where the authors try to design a sliding mode control design with sliding mode observer for a class of nonlinear systems. In this paper, we first give a brief overview of the proposed approach of aforementioned paper to the observer design. For the convergence of the estimation error, there is a proposition that we will discuss the validity of its proof. Finally, with a change in dynamic error equations of observer, its stability is proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sliding mode control
  • observer design
  • nonlinear systems
  • nonlinear control
 
[1]      احسان رجبی و علی کرمی ملائی، «طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی برای سیستم‌های آشوبی با استفاده از رؤیت‌گر حالت لغزشی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 1، صفحات 248-239، 1396.
[2]      این مقاله یک مرجع دارد.
[3]      مقاله فقط شامل یک مرجع است.