تغییردهنده فاز پهن باند بر اساس ساختار جمع برداری برای باند فرکانسی S

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، یک تغییردهنده ‌فاز پهن باند شش بیتی به روش جمع برداری برای کاربرد باند S ارائه شده است. تغییر فاز دلخواه در این روش با استفاده از جمع فازوری دو سیگنال ورودی با اختلاف‌فاز 90 درجه به دست می‌آید که با تغییر دامنه‌های دو سیگنال متعامد، فاز خروجی تغییر می‌کند. برای تولید چهار سیگنال متعامد 0 ، 90 ، 180 و 270 درجه، از بالون فعال و انتگرال‌گیر Gm استفاده شده است. در نهایت برای جمع کردن سیگنال‌ها از یک جمع‌کننده فعال استفاده شده است. در این مقاله، برای افزایش پهنای باند تغییردهنده فاز و در نتیجه کاهش خطای فاز مؤثر خروجی، از یک مسیر پس‌خور شامل آشکارساز توان و تقویت‌کننده، استفاده شده است تا سیگنال‌های متعامد تولیدشده کمترین عدم تطابق ازلحاظ اندازه و فاز را در باند فرکانسی دو تا چهار گیگاهرتز داشته باشند. خطای فاز مؤثر از 1.092 درجه در گوشه TT در دمای 27 درجه سلسیوس تا 4.02 درجه در گوشه FF در دمای 120 درجه سلسیوس متغیر است. خطای دامنه مؤثر از 0.25dB  در گوشه TT در دمای 27 درجه سلسیوس تا dB 0.35  در گوشه FF در دمای 120 درجه سلسیوس متغیر است. همچنین کل جریان مصرفی مدار 9.28 میلی‌آمپر از منبع تغذیه 1.8 ولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Wideband Vector Sum Phase Shifter for S-band Applications

نویسندگان [English]

 • M. Nobakht Sarkezeh
 • A. gh Safarian
 • Seyed Mojtaba Atarodi
Faculty of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran,
چکیده [English]

In this paper a wideband vector-sum based phase shifter with 6-bits accuracy is presented. In this architecture the desired phase shift is obtained by adding quadrature signals with appropriate amplitude. To generate quadrature signals with phases of 0, 90, 180, and 270o an active balun and gm-based integrator are deployed. Finally an active adder has been used to add up the quadrature signals. In this paper in order to widen the frequency bandwidth of the phase shifter and hence reduce the root mean square (RMS) phase error, a feedback path including two power detectors and an amplifier is deployed, so that the quadrature signals have minimal amplitude and phase mismatch in frequency range of 2 – 4 GHz. The RMS phase error varies between 1.092 and 4.02o for simulation of corners of (typical transistors and 27o) and (fast transistors and 120o), respectively. The RMS amplitude error varies between 0.25 and 0.35dB for simulation of corners of (typical transistors and 27o) and (fast transistors and 120o), respectively. The proposed phase shifter draws 9.28 mA from 1.8V supply voltage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phase shifter
 • Vector sum
 • Quadrature
 • Active balun
 • Adder
 • Feedback path
 • Power detector
 • Root mean square (RMS) phase error
 • Root mean square amplitude error
[1]      A. M. Niknejad and H. Hashemi, mm-Wave Silicon Technology, 60GHz and Beyond, Springer, 2008.
[2]      زهرا حبیبی، مرتضی کازرونی، سید حسین محسنی ارمکی و عماد حمیدی، «ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 45، شماره 4، صفحه 84-79، 1394.
[3]      A. Katz, J. Wood, and D. Chokola, “The Evolution of PA Linearization: From Classic Feedforward and Feedback Through Analog and Digital Predistortion,” IEEE Microw. Mag., vol. 17, no. 2, pp. 32–40, 2016.
[4]      M. Cho and J. S. Kenney, “Variable phase shifter design for analog predistortion power amplifier linearization system,” 2013 IEEE 14th Annu. Wirel. Microw. Technol. Conf. WAMICON 2013, pp. 1–5, 2013.
[5]      جواد جاویدان و سپیده فاضل، «طراحی تقویت‌کننده توان دوبانده همزمان با سوئیچ فعال در GHz 4/2/9/0 در پروسه m RF CMOSµ 18/0»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 46، شماره 4، صفحه 94-85، 1395.
[6]      I. Bahl, Lumped Elements for RF and Microwave Circuits, vol. 53, no. 9. Artech House Publishing 2013.
[7]      “Phase shifter design tutorial,” RF, RFIC Microw. theory , Des., pp. 1–12.
[8]      B. Floydi and A. Hajimiril, “International Solid-State Circits Conference,” pp. 202–204, 2007.
[9]      K. Kwang-Jin and G. M. Rebeiz, “A 0.13-um CMOS Digital Phase Shifter for K-band Phased Arrays,” Radio Freq. Integr. Circuits Symp. 2007 IEEE, no. 2, pp. 383–386, 2007.
[10]      K. J. Koh and G. M. Rebeiz, “0.13-μm CMOS phase shifters for X-, Ku-, and K-band phased arrays,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 42, no. 11, pp. 2535–2546, 2007.
[11]      A. Asoodeh and M. Atarodi, “A full 360° vector-sum phase shifter with very low rms phase error over a wide bandwidth,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 60, no. 6 PART 1, pp. 1626–1634, 2012.
[12]      You Zheng and C. E. Saavedra, “Full 360 Vector-Sum Phase-Shifter for Microwave System Applications,” IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap., vol. 57, no. 4, pp. 752–758, 2010.
[13]      B.Razavi, RF microelectronics, Second Edi. New York, 2011.
[14]      B.Razavi, Design Of Analog CMOS Integrated Circuit. 2001.
[15]      E. V. Balashov and I. A. Rumyancev, “A fully integrated 6-bit vector-sum phase shifter in 0.18 um CMOS,” 2015 Int. Sib. Conf. Control Commun. SIBCON 2015 - Proc., 2015.
[16]      M. Meghdadi, M. Azizi, M. Kiani, A. Medi, and M. Atarodi, “A 6-Bit CMOS phase shifter for S - Band,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 58, no. 12 PART 1, pp. 3519–3526, 2010.
[17]      B. Cetindogan, E. Ozeren, B. Ustundag, M. Kaynak, and Y. Gurbuz, “A 6 Bit Vector-Sum phase shifter with a decoder based control circuit for X-band phased-arrays,” IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 26, no. 1, pp. 64–66, 2016.