روشی جدید برای شناسایی و تعیین سهم هر یک از فیدرهای متصل به یک باس در آلودگی هارمونیکی ولتاژ باس در شبکه‌های شعاعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در سال­های اخیر به علت گسترش تجهیزات غیرخطی نظیر ادوات الکترونیک قدرت، کوره­های قوس الکتریکی و... شبکه­های برق دچار آلودگی هارمونیکی شده­اند. در این مقاله روشی جدید برای شناسایی و تعیین سهم هر یک از فیدرهای متصل به یک باس در آلودگی هارمونیکی ولتاژ باس در شبکه­های شعاعی، ارائه می­شود. در هر شبکه‌ای که ساختاری شعاعی داشته باشد، با استفاده از این روش می­توان در باس­هایی که دچار اعوجاج هارمونیکی در ولتاژ شده­اند، اولاً فیدرهای مقصر (فیدرهایی که منشأ این اعوجاج هارمونیکی بوده­اند) را از بین همه­ی فیدرهای متصل به آن، شناسایی کرد؛ ثانیاً سهم هارمونیکی (میزان مقصر بودن) هر یک از فیدرها را به‌صورت کمّی تعیین کرد. در این روش سهم هارمونیکی هر یک از فیدرهای متصل به یک باس (از یک شبکه­ی شعاعی)، در اعوجاج هارمونیکی ولتاژ آن باس، برای هر یک از مراتب هارمونیکی، به‌صورت مجزا تعیین می­شود؛ علاوه بر آن، سهم هارمونیکی هر یک از این فیدرها، در اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ آن باس نیز تعیین می­شود. این روش مبتنی بر مقایسه­ی هر یک از فیدرها با فیدر خطی متناظر با آن‌ها هست. در این مقاله روش جدیدی برای مدل­سازی هارمونیکی هر یک از فیدرهای متصل به یک باس (از یک شبکه­ی شعاعی) نیز ارائه می­شود، که مبتنی بر رگرسیون خطی بین نمونه­های ولتاژ و جریان و کمینه­سازی مجموع مربعات خطا هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Procedure for Identifying and Determining the Contribution of Each Feeder Connected to ABus in Harmonic Contamination of the Bus Voltage in Radial Networks

نویسندگان [English]

  • J. Momenpour Akerdi
  • M. Torabian Esfahani
  • B. Vahidi
Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, electrical networks have been subjected to harmonic pollution due to the expansion of nonlinear loads such as power electronic devices, electric arc furnaces and etc. In this paper, a new method is presented for identifying and determining the harmonic contribution of each feeder connected to a bus in the radial networks. In these networks, using this method, in the buses that has been subjected to the voltage harmonic distortion, it is possible; firstly, the responsible feeder to voltage harmonic could be identified from all feeders connected to the desired bus. Secondly, the harmonic contribution of each feeder could be quantified. In this method, the harmonic contribution of each feeder connected to a bus is separately determined in a voltage harmonic distortion for each harmonic order; in addition, the harmonic contribution of each feeder on total harmonic distortion of the bus is also determined. This method is based on the comparison of each feeder with the ideal feeder corresponding to them. Also, in this paper, a new method for harmonic modeling of each feeder connected to a bus (from a radial network) is also presented, which is based on linear regression between voltage and current samples and minimization of the sum of least mean squares (LMS) errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonic responsible identifying
  • Harmonic contribution determination
  • Harmonic modeling
  • Total harmonic distortion contribution
  • Harmonic voltage contribution
  • Radial networks
[1]      علیرضا حسنی اصل، مهدی معلم، محمد کیوان‌فرد، «بهبود عملکرد فیلترهای هارمونیکی جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو برای کوره‌های قوس الکتریکی با آنالیز حساسیت و استفاده از نتایج عملی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 1، صفحات 75-86، 1395.
[2]      محسن محمودی، علی عجمی، ابراهیم سیفی نجمی، «طراحی و کنترل ساختارهای جدید پایش‌گریکپارچه کیفیت توان بین خطی بر اساس مبدل‌های چندپورته AC/AC»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 2، صفحات 237-250، 1395.
[3]      K. M. S. Islam and A. H. Samra, "Identification of harmonic sources in power distribution systems," IEEE Southeastcon '97. Engineering new New Century, pp. 301-303, 1997
[4]       W. Xu, X. Liu and Y.Liu. "An investigation on the validity of power direction method for harmonic source determination," IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 18, no. 1, pp. 214-219, 2003.
[5]       W. Xu and Y. Liu, "A method for determining customer and utility harmonic contributions at the point of common coupling," IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 15, no. 2, pp. 804-811, 2000.
[6]      N. Hamzah, A. Mohamed and A. Hussain, "Harmonic source location at the point of common coupling based on voltage magnitude," IEEE Region 10 Conference TENCON, pp. 220-223, 2004.
[7]      C. Chen, X. Liu, D. Koval, Wilsun Xu and T. Tayjasanant, "Critical impedance method - a new detecting harmonic sources method in distribution systems," IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 19, no. 1, pp. 288-297, 2004.
[8]      S. Ferreira and J. Carlos, "The sharing of responsibility between the supplier and the consumer for harmonic voltage distortion: A case study," Electric Power Systems Research, vol. 78, no.11, pp.1959-1964, 2008.
[9]      M. Farhoodnea, A. Mohamed, H. Shareef and H. Zayandehroodi, "An enhancedmethod for contribution assessment of utility and customer harmonic distortions in radial andweakly meshed distribution systems,: International Journal of Electrical Power & EnergySystems, vol 43, no. 1, 2012, pp. 222-229, 2012.
[10]      H. Hua, X. Jia, D. Cao and C. Zhao, "Practical method to determine the harmonic contribution of a specific harmonic load," IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power, pp. 769-773, 2012.
[11]      Z. P. Du, J. Arrillaga., N. R. Watson and S. Chen. "Identification of harmonic sources of power systems using state estimation," IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, vol. 146, no. 1, pp. 7-12, 1999.
[12]      G. D. Antona, C. Muscas and S. Sulis, "State Estimation for the Localization of Harmonic Sources in Electric Distribution Systems," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol 58, no.5, pp. 1462-1470, 2009.
[13]      E. Gursoy and D. Niebur, "Harmonic load identification using complex independent component analysis," IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 24, no. 1, pp. 285-292, 2009.
[14]       K. Pulimera and P. K. Rajan, "Independent component analysis for harmonic source estimation from piecewise constant parameter mixed measurements," IEEE 43rd Southeastern Symposium on System Theory, pp. 81-86, 2011.
[15]       A. Kumar, B. Das and J. Sharma, "Determination of location of multiple harmonic sources in a power system," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 26, no. 1, pp. 73-78, 2004.
[16]       A. R. Abdullah, G. Z. Peng, S. A. Ghani and M. H. Jopri, "A new vector draft method for harmonic source detection at point of common coupling," IEEE 8th International Power Engineering and Optimization Conference, pp. 110-114, 2014.
[17]      M. Bremer, Multiple Linear Regression, Math261A, Spring 2012. Retrieved from: http://mezeylab.cb.bscb.cornell.edu /labmembers/documents/supplement%205%20 -%20 multiple%20 regression.pdf
[18]      M. Lamich, J. Balcells, M. Corbalán, and E. Griful, "Nonlinear loads model for harmonics flow prediction, using multivariate regression," IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 64, no. 6, pp. 4820-4827, 2017.