نویسنده = عطاالله ابراهیم زاده
پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی محاسبات نرم و بر پایه rs-fMRI و sMRI

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 551-563

سید هانی حجتی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ علی خزائی؛ عباس باباجانی فرمی


دسته‌بندی کور سیگنال‌های مدوله‌شده دامنه - فاز مبتنی بر روش بیشینه درست‌نمایی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 333-342

حمید مسکرپور امیری؛ محمدرضا ذهابی؛ عطاءا... ابراهیم‌زاده


طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-22

عطااله ابراهیم زاده شرمه؛ عباس فتح تبار فیروزجاه؛ حسین علیجانزاده بورا