نویسنده = جورابیان، محمود
حفاظت ازدست‌رفتن تحریک ژنراتور سنکرون برمبنای درخت تصمیم درحضور کنترل‌کننده یک‌پارچه پخش‌توان

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1383-1394

سعید محمدزاده؛ قدرت الله سیف السادات؛ محمود جورابیان


معماری ریزشبکه‌های با نقاط اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکه‌های دیگر

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1105-1115

سامان درویش کرمانی؛ محمود جورابیان؛ گئورک قره‌پتیان


ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز اقتصادی برای خودترمیمی سیستم قدرت

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 303-314

حسین محمدزاده شورابه؛ علیرضا صفاریان؛ محمود جورابیان