نویسنده = بهزاد زمانی دهکردی
Influence Maximization using Time Delay based Harmonic Centrality in Social Networks

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 359-370

سلمان مختارزاده؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ محمد مصلح؛ علی براتی


بهینه‌سازی ازدحام ذرات به‌روش مدل مخلوط گوسی در محیط پویا

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 909-922

نرگس میرزائیان؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ فرشاد کیومرثی


پنهان‌سازی مجموعه عناصر حساس از طریق حذف تراکنش‌های حساس مرتب‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک چند هدفه

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 851-865

کبری قاسمی؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ فرساد زمانی بروجنی