نویسنده = رضوی، سیّد محمّد
استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری در خوشه‌یابی کلان‌داده‌ها

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-62

ایمان بهروان؛ سید حمید ظهیری؛ سیّد محمّد رضوی؛ روبرتو ترازارتی


ارائه یک مکانیزم انگیزشی آگاه به زمینه در سنجش جمعیتی موبایل جهت افزایش مشارکت کاربران

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1451-1461

شقایق استادی عیلکی؛ حامد وحدت نژاد؛ سیّد محمّد رضوی


ارائه یک روش مؤثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه‌های دیداری تصویر در مدل HMAX

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 51-62

محمداسماعیل اکبرپور؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی