نویسنده = دهکی طرقی، امیر
ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل