نویسنده = حمیدی، عماد
طراحی تغییردهنده فاز فریتی تنظیم‌پذیر مبتنی‌بر فرا مواد

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1131-1140

میثم شفاعی؛ سید محمد جواد رضوی؛ عماد حمیدی


ارائه یک روش کاربردی برای شناسایی پارامترهای الکترومغناطیسی مواد فریتی در باند Ku

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 865-872

مصطفی ملکی؛ سید حسین محسنی ارمکی؛ عماد حمیدی


ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 79-84

زهرا حبیبی؛ مرتضی کازرونی؛ سیدحسین محسنی ارمکی؛ عماد حمیدی