ارتقاء کیفی مجله علمی - پ‍ژوهشی مهندسی برق

 به اطلاع محققان و پژوهشگران محترم سایت می رسانیم که براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای سال 1397، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز  با ضریب تاثیر 0.667 در رده کیفی Q1 قرار گرفته است.  این موفقیت حاصل تلاش و تعامل مشترک مدیران دانشگاه با سردبیر و دست اندرکاران مجله از یک طرف و پژوهشگران عرصه علم مهندسی برق در سراسر کشور عزیزمان می باشد.