راه‌اندازی نشریه تخصصی پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1395/07/24)

راه‌اندازی نشریه تخصصی پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1395/07/24)

مجله «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز با اخذ مجوز از کمیسیون محترم نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد و راه‌اندازی شده است. حوزه کاری مجله شامل تمامی شاخه‌های پردازش سیگنال از جمله پردازش سیگنال‌های مخابراتی، پردازش سیگنال‌های زیستی، پردازش تصویر، پردازش سیگنال‌های ویدئویی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش گفتار، پردازش سیگنال‌های اپتیکی، پردازش سیگنال‌های آکوستیکی، پردازش سیگنال‌های هوایی و رادار، سنجش از دور و … است.

 

از محققان ارجمند دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را، که در هر یک از حوزه‌های پردازش سیگنال تدوین شده است، به زبان فارسی برای انتشار به این مجله ارسال نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت مجله پردازش سیگنال پیشرفته  با آدرس jasp.tabrizu.ac.ir مراجعه فرمایید.