اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 408

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 962
تعداد مشاهده مقاله 755000
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 668583
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %