اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 784
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 512

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 1032
تعداد مشاهده مقاله 853516
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 752893
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 180 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9 روز
درصد پذیرش 8 %