اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 728
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 491

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 998
تعداد مشاهده مقاله 824230
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 722786
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2 روز
درصد پذیرش 4 %