تحلیل استاتیکی و جایابی بهینه کنترل‌کننده توان چرخشی (RHFC) با در نظر گرفتن هزینه نصب آن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - گروه برق

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - گروه برق

چکیده

در این مقاله، تحلیل استاتیکی RHFC به‌عنوان یک عنصر FACTS ترکیبی جدید،‌ بر اساس مدل‌سازی ریاضی جهت پخش بار بهینه بیان می‌شود. همچنین، نواحی عملکردی RHFC استخراج می‌گردد. به‌علاوه، مسئله بهینه‌سازی RHFC جهت بهینه کردن هزینه سوخت کل ژنراتورها، تلفات شبکه، بارپذیری شبکه و هزینه نصب ادوات FACTS به‌عنوان توابع هدف مسئله، بر روی شبکه‌های استاندارد 14 شینه و 30 شینه IEEE با استفاده از نرم‌افزارهای GAMS و MATLAB بررسی می‌شود. قابل توجه است که مسئله بهینه‌سازی، در قالب برنامه‌ریزی غیرخطی (NLP) و برنامه‌ریزی غیرخطی آمیخته به عدد صحیح (MINLP) در نرم‌افزارهای مذکور مدل می‌شود و با استفاده از حل‌کننده‌های MINOS و DICOPT حل می‌گردد. به‌منظور مشخص کردن قابلیت عملکردی RHFC، نتایج شبیه‌سازی با UPFC از لحاظ فنی و اقتصادی مقایسه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Steady State Analysis and Optimal Location of RHFC Considering Its Installation Cost

نویسندگان [English]

  • R. Rezaeipour 1
  • A. Kazemi 2
1 Department of Electrical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, steady state Analysis of a Rotary Hybrid Flow Controller (RHFC) as a new member of Flexible AC Transmission System (FACTS) controllers is described based on mathematical model for Optimal Power Flow. Also, operating region of RHFC is extracted. Furthermore, the optimization problem of RHFC is investigated to optimize the total fuel cost, power losses, system loadability and cost of FACTS installation as objective functions in IEEE 14- bus and 30-bus test systems using GAMS and Matlab softwares. It has been noted, thatthe optimization problem is modeled as (MINLP) and(NLP) problems in the mentioned softwares and solved using DICOPT and MINOS solvers. In order to highlight the operational ability of RHFC, the simulation results are compared to a Unified Power Flow Controller (UPFC) from economical and technical points of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RHFC
  • operating region
  • steady state modeling
  • hybrid FACTS devices
  • optimal location