کنترل ولتاژ تزریقی DVR توسط کنترل‌کننده تطبیقی جدید دوگانه در جبران انواع خطاهای شبکه

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی

چکیده

در این مقاله، با استفاده از راهکاری جدید، دو کنترل‌کننده ولتاژ جدید دوگانه به‌منظور کنترل ولتاژ تزریقی DVR ارائه شده است. در مراحل اولیه کنترل، از اصول ارتقاءیافته منطق فازی نوع-2، به‌منظور برآورد لحظه‌ای نامعینی‌ها بهره گرفته می‌شود. به این صورت، با به‌کارگیری این نوع منطق، اغتشاشات و پدیده‌های غیرخطی اعمال‌شده به سیستم مدل شده و جبران می‌گردند. علاوه بر این، ساختار خود منطق فازی با تغییر شرایط محیط تغییر کرده که از هزینه محاسباتی به‌شدت می‌کاهد. در فاز دوم، به‌منظور کاهش هرچه بیش‌تر هزینه محاسباتی سیستم، کنترل‌کننده جدیدی جایگزین کنترل‌کننده فازی می‌گردد. این کنترل‌کننده با استفاده از ترکیب خصوصیات کنترل ساختار - متغیر و کنترل خطی، علاوه بر شکل‌دهی به رفتار گذرا سیستم، عملکردی نرم و روان را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر، در شیوه جدید کنترل ارائه‌شده، جریان بار به‌عنوان جایگزین به‌منظور کنترل ولتاژ بار استفاده می‌گردد که کاهش فشار بر روی ابزارهای حفاظتی را در پی خواهد داشت. پایداری سیستم نیز توسط معیار لیاپانوف به‌منظور جبران انواع خطاهای متقارن و نامتقارن تأیید گردیده است. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده نیز کاربردی بودن این نوع کنترل‌کننده با استفاده از این مسیر کنترلی را تصدیق می‌کنند.

کلیدواژه‌ها