روشی اکتشافی برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی بر پایه الگوریتم جست‌وجوی خفاش

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی، عمدتاً مسئله بهینه‌سازی غیرخطی پیچیده‌ای با ابعاد بالا و دارای قیود خطی و غیرخطی است که تاکنون هیچ روشی به جواب بهینه سراسری آن دسترسی پیدا نکرده است. در این مقاله، روش اکتشافی جدیدی برای حل این مسئله ارائه می‌شود که از دو مرحله عمده شکل گرفته است: 1- تولید هوشمند جمعیت اولیه، 2- الگوریتم جست‌وجوی خفاش در ادغام با روش‌های اصلاحی. در این روش، جمعیت اولیه با استفاده از لیست اولویت و روش اصلاحی جدیدی برای موارد تخطی از قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن تولید می‌شوند. جواب‌های شکل‌گرفته در این مرحله، به منزله جواب‌هایی اولیه برای الگوریتم هوشمند خفاش هستند که نقش جست‌وجوی محلی را ایفا می‌کند. برای برقراری قید ذخیره چرخان و کمینه زمان روشن/خاموش بودن نیز، روش‌های جدیدی طراحی شده‌اند که نقش مهمی در کارآمدی جست‌وجو و کاهش زمان محاسبات ایفا می‌کنند. روش پیشنهادی بر روی سیستم‌های عملی 54-واحد IEEE، سیستم قدرت تایوان (Taipower) و سیستم استاندارد 100-واحد پیاده‌سازی شده است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از موفقیت روش پیشنهادی، به‌خصوص، در به دست آوردن پایین‌ترین هزینه تولید در بین روش‌های دیگر برای دو سیستم ذکرشده اول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها