دوره و شماره: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 107، اردیبهشت 1403، صفحه 1-131 

علمی-پژوهشی

ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

صفحه 1-11

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل


مبدل ac/dc مجتمع متشکل از سه مرحله جهت کاربردهای درایورهای LED

صفحه 87-97

10.22034/tjee.2023.17014

بهنام وکیلی؛ میترا سرهنگ زاده؛ آریز نصرت پور؛ جابر فلاح اردشیر


Task Placement in Fog Computing Considering User Mobility and Overload

صفحه 99-110

10.22034/tjee.2023.16970

سمیرا انصاری مقدم؛ سمیرا نوفرستی؛ مهری رجائی