نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمنش، محمدنقی به‌کارگیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته‌ی آنتن میکرواستریپ [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-8]

ا

 • ابراهیم‌نژاد، حسین استگانوگرافی کور مبتنی بر کدهای Reed-Solomon و جدول جانشانی بهینه با بهبود بار مفید جاسازی و مقاومت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 43-59]
 • اسدالله راعی، ابوالقاسم یادگیری رفتار مقاوم در مقابل تغییرات محیطی و خرابی حسگرهای روبات سیار، با استفاده از شبکه بیزین پویای مبتنی بر داده [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • ایمانی شاملو، صنم جداسازی تک‌گوشی گفتار صدادار مبتنی بر روش‌های جدید انتخاب واحدهای زمان-فرکانس در فرکانس‌های پایین و بالا [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

ب

 • بابائی، ابراهیم بهبود عملکرد رله‌های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • بهنام، حمید شناسایی افراد از روی نحوه راه‌رفتن با استفاده از الگوریتم LLE [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]

پ

 • پرستاری، معین استفاده از الگوریتم زنبورهای عسل برای بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال توان بدون تماس به روش القایی برای شارژ خودروهای الکتریکی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

ج

 • جمالی، شهرام کنترل ازدحام مبتنی بر تخمین در شبکه‌های موردی بی‌سیم [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]

ح

 • حیدری ارجلو، مهرداد یک روش هوشمند تشخیص جزیره در شبکه‌ی توزیع دارای تولیدات پراکنده مبتنی بر تبدیل موجک و نزدیک‌ترین K-همسایگی (KNN) [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]

خ

 • خسروی افوسی، فرهاد به‌کارگیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته‌ی آنتن میکرواستریپ [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-8]

ر

 • رزاز، مرتضی یک روش هوشمند تشخیص جزیره در شبکه‌ی توزیع دارای تولیدات پراکنده مبتنی بر تبدیل موجک و نزدیک‌ترین K-همسایگی (KNN) [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • رضائی، علیرضا یادگیری رفتار مقاوم در مقابل تغییرات محیطی و خرابی حسگرهای روبات سیار، با استفاده از شبکه بیزین پویای مبتنی بر داده [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]

س

 • سیدی، هیرش بهبود عملکرد رله‌های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]
 • سعیدیان، علی برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم توزیع در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 61-71]
 • سیف‌السادات، سید قدرت‌اله یک روش هوشمند تشخیص جزیره در شبکه‌ی توزیع دارای تولیدات پراکنده مبتنی بر تبدیل موجک و نزدیک‌ترین K-همسایگی (KNN) [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • سماپور، توفان کنترل ازدحام مبتنی بر تخمین در شبکه‌های موردی بی‌سیم [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]

ش

 • شیری قیداری، سعید یادگیری رفتار مقاوم در مقابل تغییرات محیطی و خرابی حسگرهای روبات سیار، با استفاده از شبکه بیزین پویای مبتنی بر داده [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • شهریاری نسب، پدرام استفاده از الگوریتم زنبورهای عسل برای بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال توان بدون تماس به روش القایی برای شارژ خودروهای الکتریکی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

ص

 • صداقی، محمدحسین استگانوگرافی کور مبتنی بر کدهای Reed-Solomon و جدول جانشانی بهینه با بهبود بار مفید جاسازی و مقاومت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 43-59]
 • صدر، علی بیشینه‌سازی ضریب فشردگی و پهنای باند پالس‌های نوری با استفاده از چرپ فرکانسی در فیبرهای فوتونیک کریستال [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

ع

 • عسگری، جواد طراحی کنترل‌کننده عصبی-فازی نوع-2 [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]

ف

 • فتحی، وحید بهبود عملکرد رله‌های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 21-29]

ق

 • قنبری، اشکان بیشینه‌سازی ضریب فشردگی و پهنای باند پالس‌های نوری با استفاده از چرپ فرکانسی در فیبرهای فوتونیک کریستال [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

ک

 • کریمی لاخانی، مهدیه شناسایی افراد از روی نحوه راه‌رفتن با استفاده از الگوریتم LLE [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]

گ

 • گراوانچی‌زاده، مسعود جداسازی تک‌گوشی گفتار صدادار مبتنی بر روش‌های جدید انتخاب واحدهای زمان-فرکانس در فرکانس‌های پایین و بالا [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

م

 • مرادی فراهانی، حسین طراحی کنترل‌کننده عصبی-فازی نوع-2 [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • مرتضوی، سید سعیدالله برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم توزیع در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 61-71]
 • میرعباسی، داور برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم توزیع در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 61-71]
 • معلم، مهدی استفاده از الگوریتم زنبورهای عسل برای بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال توان بدون تماس به روش القایی برای شارژ خودروهای الکتریکی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]
 • مولائی کرمانی، امیرمسعود استگانوگرافی کور مبتنی بر کدهای Reed-Solomon و جدول جانشانی بهینه با بهبود بار مفید جاسازی و مقاومت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 43-59]

ن

 • نیکو، مهران بیشینه‌سازی ضریب فشردگی و پهنای باند پالس‌های نوری با استفاده از چرپ فرکانسی در فیبرهای فوتونیک کریستال [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • نوری‌نیا، جواد به‌کارگیری ساختارهای EBG به منظور افزایش پهنای باند و دایرکتیویته‌ی آنتن میکرواستریپ [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-8]