ارائه روشی مبتنی بر پوشش سراسری و تخمین اتفاق آرا برای بهبود کارایی در شبکه حسگر بی‌سیم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نورآباد ممسنی - دانشکده مهندسی کامپیوتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نورآباد ممسنی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یاسوج - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

شبکه‌های حسگر بی‌سیم (WSNها) از تعداد زیادی سنسور تشکیل شده است که دارای قابلیت‌هایی مانند حسگری، محاسبات، و برقراری ارتباط می‌باشند. توان باتری یک منبع مهم شبکه حسگر بی‌سیم می‌باشد. بنابراین عملکرد مؤثر شبکه حسگر بی‌سیم بستگی به استفاده بهینه از منبع باتری دارد. شبکه‌های حسگر بی‌سیم به‌طور معمول دارای محدودیت مصرف انرژی هستند. طراحی پروتکل مسیریابی مناسب به‌طور قابل توجهی می‌تواند مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را کاهش دهد. در این مقاله یک راه‌کار جدید پیشنهاد شده که در آن گره به‌صورت خاص و در نواحی مختلف قرار گرفته تا پوشش در محیط برقرار شود و برای کاهش مصرف انرژی در گره‌ها، تنها یک گره در هر ناحیه در یک بازه زمانی فعال و سایر گره‌های ناحیه به حالت خواب خواهند رفت. برای برقراری چرخه وظایف و عدم تحمیل بار زیاد بر یک گره، گره فعال که وظیفه حس‌کردن و حفظ پوشش در ناحیه را برعهده دارد، در بازه زمانی بعدی ممکن است گره دیگر به‌عنوان گره فعال انتخاب شود. در شرایطی که بخشی از شبکه از گره تهی و اطلاعات آن در دسترس نباشد، با استفاده از تخمین اتفاق آرا توسط گره‌های سایر نواحی مجاور می‌توان سعی در تخمین مقدار آن ناحیه داشت. در واقع انتظار می‌رود که در روش پیشنهادی، با استفاده از ناحیه‌بندی محیط، تخمین اتفاق آرا و چرخه وظایف پوشش سراسری در شبکه بی‌سیم، کارایی بهبود یابد.نتایج حاصل نشان داده که روش پیشنهادی دارای کارایی مناسبی نسبت به سایر روش‌های مورد مقایسه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peresented Approach Based on Global Coverage and Consensus Estimation to Improve Efficiency in Wireless Sesnsor Network

نویسندگان [English]

  • H. Parvin 1 2
  • M. Mohammadpour 3
  • R. Omidvar 3
1 Department of Computer Engineering, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Mamasani, Iran|Young Researchers and Elite Club, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Mamasani, Iran
2 Department of Computer Engineering, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Mamasani, Iran|Young Researchers and Elite Club, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Mamasani, Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
چکیده [English]

Wireless Sensor Networks (WSNs) consist of large number of sensors which having capabilities such as sensing, computing, and communicating. Battery power is a critical resource of WSN. Therefore, an effective operation of WSNs depends upon the efficient use of its battery resource. Wireless sensor network typically has energy consumption restriction. In this paper we propose a new mechanism in which node placed in particular form and in various areas, to be covered in the environment and to reduce energy consumption in the nodes, only a node is active at a time in each area, and other area nodes are going into sleep. To establish a cycle of tasks, and intolerance of load on a node, active node that is responsible of sense and the coverage keep in the area, in the next time, another node may be selected as the active node. While part of the network is null from nodes and data are not available, using consensus estimation by other neighboring nodes can try to estimate the amount of that area. In fact, it is expected that in the proposed method, using the zoning of the environment, consensus estimation, and the tasks cycle of coverage in a wireless network, efficiency will be improved. The results showed the proposed method has suitable efficiency in compared with other similar methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wireless sensor network
  • coverage
  • Zoning
  • duty cycle
  • consensus estimation