تخصیص منابع جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال در سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم

نویسنده

دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم نوع جدید از سامانه‌های مخابراتی هستند که جهت استحصال توان و هم‌چنین برای ارسال اطلاعات خود از کانال بی‌سیم استفاده می‌کنند. این نوع از سامانه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به ساختار این سامانه‌ها، تأخیر ارسال یک بسته داده از یک گره به ایستگاه مرکزی، شامل مدت‌زمان ارسال توان از ایستگاه مرکزی به گره و سپس مدت زمان ارسال داده‌ها از گره به ایستگاه مرکزی است. هدف این مقاله تخصیص بازه‌های زمانی فروسو و فراسو از ایستگاه مرکزی به گره و بالعکس و هم‌چنین تخصیص توان بهینه در ایستگاه مرکزی جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال داده‌ها است. برای این منظور، در این مقاله دو مسئله بهینه‌سازی تعریف و حل کرده‌ایم و نتایج این دو مسئله را مقایسه کرده‌ایم. در مسئله اول بازه‌های زمانی فروسو و فراسو را مساوی فرض کرده‌ایم و در ایستگاه مرکزی از تخصیص توان بهینه استفاده می‌کنیم. در مقابل در مسئله دوم، بازه‌های زمانی را به‌صورت کلی در نظر می‌گیریم و شرط تساوی نداریم؛ اما در این حالت نیز از تخصیص توان بهینه جهت بهبود عملکرد استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resource Allocation for Transmission Delay Minimization in Wireless Powered Communication Systems

نویسنده [English]

  • M. Lari
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Wirless powered communication (WPC) systems are a new type of communication systems which use wireless channel for both energy harvesting and data transmission. WPC systems are recently considered in literatures. In this type of telecommunications, delay transmission includes the time duration of both power transfer and data transmission. In the downlink (DL) phase, the power transfers from the base station to the node and in the uplink (UL) phase, the data is transmitted from the node to the base station. Minimization of transmission delay using the optimal time durations and the optimal allocated power at the base station is the goal of our paper. For this purpose, we define and solve two optimization problems and compare the results. In the first problem, an equal time durarion in the DL and UL phases and also the optimal power allocation at the base station are assumed. Then, in the second problem, a more general case with an unequal DL and UL time duration and optimal power allocation strategy at the base statio are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • power allocation
  • resource allocation
  • wireless powered communication systems