کنترل مقاوم-تطبیقی مدل مرتبه کسری موتور سری جریان مستقیم

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله، کنترل مقاوم-تطبیقی مدل مرتبه کسری یک موتور جریان مستقیم سری که در معرض عدم‌قطعیت‌های پارامتری و نیز اغتشاشات خارجی قرار دارد در نظر گرفته شده است. در رویکرد اول این مقاله، یک کنترل‌کننده مد لغزشی به‌گونه‌ای برای سیستم نامی طراحی‌شده است که سیستم موتور را پایدار مجانبی کند. سپس با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌ها و اغتشاشات خروجی در سیستم، روش کنترل مد لغزشی برای مقابله با عدم‌قطعیت‌های سیستم به‌کار رفته است. در ادامه یک کنترل‌کننده مقاوم-تطبیقی به‌گونه‌ای طراحی شده است که موتور جریان مستقیم سری را حتی با عدم اطلاع از کران بالای عدم‌قطعیت سیستم، پایدار کرده و به مقادیر مطلوب همگرا کند. نتایج شبیه‌سازی، عملکرد روش‌های کنترل پیشنهادی را به‌خوبی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptive-Robust Control of Fractional Order Model of DC Series Motor

نویسندگان [English]

  • E. Asadi
  • S. Balochian
Department of Electrical Engineering, Gonabad branch, Islamic Azad University, Gonabad, Iran
چکیده [English]

In this paper, adaptive robust control of fractional order model of DC Series motor with uncertain parameters is considered. In the first approach, to achieve asymptotically stability, a sliding mode control is designed for nominal system. Then in presence of uncertain parameters and external disturbance, sliding mode control is applied. Moreover, tacking adaptive sliding mode controller is designed without awareness uncertainty bound. Finally, simulation results show performance of the proposed controller.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DC series motor
  • adaptive-robust control
  • adaptive sliding mode controller