مدیریت و کمینه‌سازی هزینه انرژی با ساختار نیروگاه مجازی و در نظر گرفتن خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق

چکیده

نیروگاه‌های مجازی از جمله مواردی هستند که پس از تجدید ساختار سیستم‌های قدرت وارد شبکه شده‌اند. این نیروگاه‌ها، در حقیقت مجموعه‌ای از مشترکین هستند که توانایی مصرف و تولید توان دارند. با گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه، مدیریت انرژی در این نوع نیروگاه‌ها نیازمند تحقیق و بررسی بیش‌تری است چرا که این خودروها توانایی دریافت و تزریق توان از / به شبکه را دارند. از این رو مطالعه تأثیر حضور این خودروها در مدیریت انرژی نیروگاه‌های مجازی ضرورت دارد. در این مقاله، مدیریت مصرف/تولید توان در نیروگاه‌های مجازی با حضور خودروهای الکتریکی هیبریدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تابع هدف مسئله مدیریت انرژی در نیروگاه‌های مجازی، کمینه‌کردن هزینه کلی می‌باشد که شامل هزینه‌های تولید انرژی در واحدهای نیروگاهی، سوخت و استهلاک باتری خودروها و هزینه خرید برق از شبکه می‌باشد. همچنین قیود عملکردی نیروگاه‌ها، بارها و خودروهای هیبریدی و نیز میزان هزینه جریمه در ازای تولید گازهای گلخانه‌ای (CO2 و NOx) توسط واحدهای نیروگاهی و خودروها در نظر گرفته شده است. برای پیاده‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری از محیط نرم‌افزاری GAMS و سیستم قدرت نمونه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and Minimization of Energy Cost with Virtual Power Plant Formation and Considering Plug-in Hybrid Electric Vehicles

نویسندگان [English]

  • H. Barati 1
  • F. Ashir 2
1 Department of Electrical Engineering, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Virtual power plants are among the cases that have entered to the network after restructuring of the power network. These plants are in fact a set of users that have the ability to use and generate power. With the widespread use of plug-in hybrid electric vehicles, energy management in this type of power plants requires further investigation because these vehicles are able to receive and inject power from/to the network. Therefore the study of the effect of the presence of these vehicles in the management of virtual power plants is necessary. In this thesis power consumption/generation in virtual plants has been studied in the presence of hybrid electric vehicles. The objective function of the management of virtual power plants problem is minimizing the overall cost which includes the cost of energy production in power generation units’ fuel and the vehicles battery degradation cost and the cost of buying electricity from the grid; also the plant function, loads and hybrid vehicle constraints are considered. Among other item that is included in this paper is: the cost of penalty for emissions of greenhouse gases (CO2, NOx) by power generating units and vehicles. For computer implementation and simulation GAMS software system and sample power system are applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed energy resources
  • Virtual power plant
  • hybrid electric vehicles (HEV)
  • minimize energy cost
  • minimize greenhouse gases