الگوریتم مبتنی بر شبکه تطبیقی نفوذی برای تخمین مقاوم میدان اسکالر در شبکه‌های سنسوری بی‌سیم

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر - گروه مهندسی برق

2 دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله الگوریتمی برای تخمین مقاوم میدان اسکالر با استفاده از یک شبکه سنسوری بی‌سیم که در آن تعدادی از گره‌های شبکه دارای کیفیت مشاهدات بسیار پایین ناشی از نویز ضربه‌ای هستند پیشنهاد می‌گردد. بدین منظور، ابتدا تخمین مقاوم میدان اسکالر به‌صورت یک مسئله بهینه‌سازی با تابع هزینه مبتنی بر بیشینه correntropy بیان شده و در ادامه الگوریتمی برای حل مسئله مبتنی بر شبکه تطبیقی نفوذی ارائه می‌گردد. برای بررسی عملکرد الگوریتم، نحوه عملکرد آن بر روی تخمین میدان اسکالر شبیه‌سازی شده و با برخی از روش‌های موجود، از جمله شبکه تطبیقی مبتنی بر معیار کم‌ترین مربع خطا (LMS) مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Diffusion Adaptive Network Algorithm for Robust Scalar Field Estimation in Wireless Sensor Networks

نویسندگان [English]

  • A. Rastegarnia 1
  • A. Khalili 1
  • T. Yousefi Rezaii 2
1 Department of Electrical Engineering, University of Malayer, Malayer, Iran
2 Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, a robust scalar filed estimation algorithm for wireless sensor networks that contain some nodes with very low quality observations, due to impulsive noise, is proposed. To derive the proposed algorithm, we first recast the robust scalar field estimation as an optimization problem with a maximum correntropy cost function. Then, we develop a distributed solution for it based on the diffusion adaptive network. We evaluate the performance of the proposed algorithm on a scalar field estimation problem and compare it with some similar algorithms, such as diffusion LMS algorithm. Simulation results show the superior performance of the proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive networks
  • scalar field
  • diffusion network
  • distributed estimation