افزایش ناحیه جذب سیستم‌های دینامیکی افاین غیرخطی

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای بزرگ کردن ناحیه جذب گروهی ازسیستم‌های دینامیکی افاین غیرخطی بر پایه تئوری زوبوف ارائه شده است. کنترل‌کننده به‌دست‌آمده از این روش، این امکان را فراهم می‌کند که ناحیه جذب سیستم غیرخطی افاین را در هر راستای دلخواه از فضای حالت، منبسط کرد. حتی می‌توان توسط این کنترل‌کننده، ناحیه جذب را در یک راستا منبسط و در راستای دیگر منقبض کرد. همچنین، در این روش محدودیت‌های موجود در کارهای مشابه پیشین کاهش یافته و امکان استفاده بر روی گروه وسیع‌تری از سیستم‌های افاین غیرخطی فراهم شده است. محدودیت‌های ذکرشده بر اساس شرط محدود بودن اندازه سیگنال کنترل‌کننده، حاصل می‌شوند. روش مذکور بر روی سیستم واندرپل و یک سیستم درجه سه اعمال شده و نتایج شبیه‌سازی برای نشان دادن توانایی این روش، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enlarging Domain of Attraction for Affine Nonlinear Systems

نویسندگان [English]

  • M. Yadipour
  • F. Hashemzadeh
  • M. Baradarannia
  • M. A. Badamchizadeh
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new method based on Zubov theorem is proposed to enlarge the domain of attraction for a class of affine nonlinear systems. The proposed controller provides the ability to stretch the domain of attraction of affine nonlinear system in any desired dimension of state space. Not only that but the controller makes it possible to stretch the domain of attraction along some directions and compress it along others. Also the proposed approach reduces some constraints of the previous works and is capable to be applied to the larger class of affine nonlinear dynamic system. These constraints are based on the fact that the controller value must be bounded. The Simulation results on the Van der pol system and a three-dimensional system, demonstrate the efficiency of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domain of attraction
  • Zubov theorem
  • affine nonlinear system