مبدل DC-DC افزاینده جدید مبتنی بر کلیدزنی سلفی/خازنی با بهره ولتاژ بسیار بالا

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - گروه مهندسی برق و الکترونیک

چکیده

در این مقاله ساختار جدیدی از مبدل‌های DC به DC بدون ترانسفورمرِ متقارن به‌منظور افزایش بهره ولتاژ آن ارائه شده است. می‌توان با توسعه ماژولار سیستم پیشنهادی، حداکثر بهره ولتاژ مبدل و همچنین تنش کلیدهای قدرت را به‌دلخواه تنظیم نمود. ساختار ارائه‌شده مبتنی بر مدارات خازن/سلف کلیدزنی‌شونده بوده و به‌گونه‌ای طرح شده است که همه کلیدهای مبدل توسط یک مدار مدولاسیون پهنای باند (PWM) کنترل می‌شوند. جریان کلیه سلف‌ها و ولتاژ خازن‌های کلیدزنی‌شونده مدار در حالت دائمی و گذرا برابر است. به‌همین دلیل در کنترل حلقه بسته مبدل، نیازی به کاربرد سنسورهای متعدد ولتاژ و جریان برای اندازه‌گیری همه متغیرهای حالت نمی‌باشد. همچنین کارایی مبدل پیشنهادی با مدارات مشابه موجود به‌طور نسبتاً جامعی مقایسه شده است. در پایان، ضمن پیاده‌سازی عملی مبدل پیشنهادی، عملکرد آن در مدهای کاری پیوسته و ناپیوسته جریان سلف آزمایش شده است. نتایج عملی درستی تحلیل‌های تئوریک ارائه‌شده را اثبات می‌کند. بالاخره، با در نظر گرفتن یک کنترل‌کننده خطی دوحلقه‌ای، پاسخ حلقه بسته مبدل تحت تغییرات مقاومت بار و ولتاژ ورودی مطالعه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که می‌توان فقط با استفاده از فیدبک جریان یکی از سلف‌های کلیدزنی‌شونده در حلقه کنترلی خروجی، ولتاژ مبدل را به‌طور پایداری تنظیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Novel DC-DC Boost Converter Based on Switched-Inductor / Switched-Capacitor with Very High Voltage Gain

نویسندگان [English]

  • M. Salimi
  • M. Pornadem
Department of Electrical Engineering, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In this paper, a novel transformerless DC-DC boost converter with very high voltage gain is proposed. By modular extension of the proposed structure, more improvements can be obtained in converter voltage gain and switch stress. The developed converter is designed using switched inductor/capacitor circuits and all of the switches are controlled by a single pulse width modulation (PWM) unit. In the presented topology, inductors current and capacitors voltage are equal during different transient and steady-state conditions. For this reason, in the closed-loop control of the proposed chopper, multiple voltage and current sensors are not required for measurement of the state variables. Also, performance of the proposed converter is compared with similar circuits which are reported in recent years. Experimental response of the proposed converter is investigated in both Continuous (CCM) and Discontinuous Conduction Modes (DCM) of operation. The experiment results are provided to verify the theoretical analysis. Finally, using a standard linear double-loop controller, closed-loop response of the developed converter is regulated under load and input voltage changes. It is shown that a unique current feedback is enough for regulation of the converter output voltage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum voltage gain
  • modular extension
  • switched-inductor
  • switched-capacitor
  • state variables