مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازن‌ها به‌طور همزمان در سیستم‌های توزیع با در نظر گرفتن مدل بار چندسطحی و وابسته به ولتاژ

نویسندگان

دانشگاه لرستان - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در این مقاله، یک روش بهینه‌سازی برای مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده (DGs) و خازن‌ها به‌طور همزمان در سیستم‌های توزیع شعاعی ارائه شده است. اهداف این مسئله بهینه‌سازی، بهبود شاخص‌های تلفات توان اکتیو، تلفات توان راکتیو، انحراف ولتاژ، توازن ظرفیت بارگذاری خطوط و پایداری ولتاژ شبکه هستند. یک تابع هدف چندمنظوره همراه با قیود و محدودیت‌های لازم ارائه شده است. جهت مقاوم نمودن مکان DGها و خازن‌ها در برابر تغییرات بار، در تابع هدف پیشنهادی سطوح بارگذاری مختلف به‌طور همزمان در نظر گرفته شده، درحالی‌که میزان تولید DGها و توان راکتیو خازن‌ها برای هر سطح بارگذاری متغیر فرض شده است. در این تحقیق، سطوح بارگذاری سبک، نامی و سنگین برای شبکه در نظر گرفته شده است. همچنین، بارها به‌صورت وابسته به ولتاژ در نظر گرفته شده‌اند. برای حل مسئله بهینه‌سازی، از الگوریتم TLBO استفاده شده است. روش ارائه‌شده روی سیستم‌های توزیع ۳۳ و ۶۹ شینه استاندارد اجرا شده و نتایج آن با روش‌های تک‌سطحی و ضریب حساسیت تلفات مقایسه شده است. نتایج حاصله برتری روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Location and Sizing of Distributed Generation Resources and Capacitors Simultaneously in Distribution Systems considering Multi-level Voltage Dependent Load Model

نویسندگان [English]

  • M. R. Shakarami
  • M. Tarhani
  • E. Rokrok
Faculty of Engineering, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In this paper, an optimization method is proposed to determine the optimal placement and size of Distributed Generation (DG) resources and capacitors simultaneously in radial distribution systems. Improvement of active and reactive power losses, voltage deviation, line load balancing and voltage stability indices of the network are objectives of this optimization problem. A multi-objective function with appropriate constraints has been proposed. In order to robust the location of DGs and capacitors against load variations, different load levels have been incorporated into the objective function simultaneously, while the generated power of DGs and reactive power of capacitors are assumed to be variable for each load level. In this study, light, nominal and heavy load levels have been considered for network. Also, the loads are considered to be voltage dependent. The optimization problem has been solved by TLBO algorithm. The proposed method has been implemented on the 33 and 69 bus radial distribution standard systems and the results have been compared with the methods based on single-level and loss sensitivity factor. The obtained results show superiority of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DG location
  • distribution system
  • voltage stability
  • loss reduction
  • capacitor location
  • load model
  • TLBO algorithm