نوسان‌ساز حلقوی جدید کنترل‌شده با ولتاژ با استفاده از اثر میلر

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق

چکیده

در این مقاله، یک نوسان‌ساز حلقوی جدید کنترل‌شده با ولتاژ ارائه شده است. تغییر خازن سلول تأخیر پایه نوسان‌ساز، با به‌کارگیری اثر میلر انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد به‌کارگیری این اثر، سبب افزایش خطینگی و کاهش نویز فاز می‌شود. این نوسان‌ساز در فن‌آوری 0.18 میکرون سی‌ماس طراحی و طرح‌بندی آن شبیه‌سازی شده است. این نوسان‌ساز برای کاربرد در دو حالت دست‌یابی به کمترین نویز و دیگر برای دست‌یابی به فرکانس بالا با بیشترین خطینگی به‌صورت مجزا بهینه‌سازی شده است. در حالت کمترین نویز، نویز فاز dBc/Hz 125- در فرکانس مرکزی MHz 314 حاصل شده است. همچنین، در حالت فرکانس بالا با بیشترین خطینگی، حداکثر خطای خطینگی 0.9% در فرکانس مرکزی GHz 3.89 به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Novel Ring Voltage Controlled Oscillator utilizing Miller Effect

نویسندگان [English]

  • M. A. Karami
  • M. Ansarian
  • S. Aghli-Moghaddam
School of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a novel ring voltage controlled oscillator (VCO) is presented. Miller effect is used for changing capacitance of the base delay cell of oscillator. The simulation results show better linearity and reduction in phase noise. The VCO is designed and post layout simulated using 0.18 um Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) technology design kit. The proposed VCO is optimized for two different criteria of achieving minimum noise and achieving high frequency with maximum linearity. A phase noise of -125 dBc/Hz at center frequency of 314 MHz is achieved for the low noise device and maximum nonlinearity error of 0.9% at center frequency of 3.89 GHz is achieved for the high frequency with maximum linearity device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ring oscillator
  • miller effect
  • phase noise