طراحی یک دیکدر BCH بهینه جهت افزایش اطمینان در ذخیره سازی اطلاعات و تصحیح خطا در حافظه های فلش

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده: کاهش ابعاد ترانزیستورها در نسل جدید حافظه­های فلش و رهسپار شدن آن‌ها به سمت حوزه­­­های طراحی نانومتر منجر به عدم صحت در برنامه­ریزی و پاک کردن اطلاعات در این طراحی­ها شده؛ درنتیجه قابلیت اطمینان در ذخیره­سازی اطلاعات به چالشی مهم در ساختار این نوع حافظه­ها تبدیل شده است. جهت مقابله با چنین چالشی در کنترل‌کننده این نوع از حافظه­ها از کدهای تصحیح خطا­ی BCH استفاده می­شود. دو نکته­ اساسی در فرآیند دیکدینگ کد BCH عبارت‌اند از: میزان تأخیر در فرآیند تصحیح خطا و حجم سخت‌افزاری هر یک از زیر بلوک­ها. در این مقاله جهت افزایش سرعت در فرآیند تصحیح خطا و نیز افزایش راندمان مدار دیکدر، روشی مؤثر مبتنی بر معماری موازی برای زیر بلوک‌های دیکدر BCH و همچنین استفاده از تکنیک خط لوله پیشنهاد شده است. از طرف دیگر راه‌حل پیشنهادی جهت کاهش حجم سخت­افزار بلوک دیکدر BCH، استفاده از الگوریتم اشتراک­گذاری XORها جهت حذف گیت­های تکراری در بلوک Chien search است. دیکدر پیشنهادشده توسط زبان توصیف سخت­افزار VHDL شبیه­سازی و سپس با استفاده از نرم­افزار Xilinx ISE سنتز شده است. نتایج شبیه­سازی­ها نشان می­دهند که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش­های مشابه ضمن کاهش زمان فرآیند تصحیح خطا، توانسته است کاهش چشم­گیری در حجم سخت­افزاری بلوک دیکدر BCH داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of an Optimum BCH Decoder to Increase the Reliability of Data Storage and Error Correction Mechanism in Flash Memories

چکیده [English]

Abstract: The shrinking of transistor dimensions and migration to nanometer region have increased the data storage errors in new generations of flash memories. Therefore, the reliability of data storage is an important challenge in the structure of these memories. In order to confront with this challenge, BCH error correction codes are utilized in the controller of these memories. There are two important points in the optimization process of a BCH decoder: speeding up the computation and reducing the hardware complexity. To speed up the decoding process, a parallel architecture is utilized for various building blocks. A Pipeline scheme is also adopted in BCH decoder to increase the throughput. To implement this parallel BCH decoder in an area-efficient manner, an iterative matching scheme is proposed to reduce the Chien search hardware complexity by reducing the number of XOR gates through removing the duplicate gates and sharing the remaining ones. The proposed decoder along with BCH encoder have been implemented in VHDL hardware definition language and synthesized in Xilinx ISE. The proposed decoder has been implemented in VHDL hardware definition language and synthesized in Xilinx ISE. The simulation results show that the proposed algorithm could reduce the decoding time and hardware complexity .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: BCH encoder and decoder
  • NAND flash memory
  • reliability
  • error correction code
  • BCH code
[1] K. Kim, “Future memory technology: challenges and opportunities,” Proceedings of International Symposium on VLSI Technology, Systems and Applications, pp. 5-9, 2008.
[2] K. Pangai, “90 nm Multi-level-cell flash memory technology,” IEEE International Symposium on Semiconductor Manufacturing, pp. 197-199, 2010.
[3] S. Lin and D. J. Costello, Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice- Hall Inc, 2004.
[4] J. Cho and W. Sung, “Strength-reduced parallel chien search architecture for strong BCH codes,” IEEE Transaction on Circuits and Systems, vol. 55, no. 5, pp. 427-431, 2008.
[5] Y. M. Lin, C. H. Yang, C. H. Hsu, H. C. Chang and C. Y. Lee, “A MPCN-based parallel architecture in BCH decoders for NAND flash memory devices,” IEEE Transaction on Circuits and Systems, vol. 58, no. 10, pp. 682-686, 2011.
[6] H. Yoo, Y. Lee and I. C, Park, “7.3 Gb/s universal BCH encoder and decoder for SSD controllers,” Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 37-38, 2014.
[7] Y. Lee, H. Yoo, I. Yoo and I. C. Park, “High-throughput and low-complexity BCH decoding architecture for solid-state drives,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 22, no. 5, pp. 1183–1187, 2014.
[8] M. Yin, M. Wie and B. Yi, “Optimized algorithm for binary BCH codes,” Circuits and Systems (ISCAS) IEEE Internationa Symposium, pp. 1552-1555, 2013.
[9] D. V. Sarwate and R. S. Shanbhag, “High-speed architecture for BCH decoders,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 9, no. 5, pp. 641–655, 2001.
[10] H. Choi, W. Liu and W. Sung, “VLSI implementation of BCH error correction for multilevel cell NAND flash memory,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 18, no. 5, pp. 843–847, 2010.
[11] T. Chen, Y. Hsiao and Y. Hsing, “An adaptive-rate error correction scheme for NAND flash memory,” 27th IEEE VLSI Test Symposium, pp. 53-58, 2009.
[12] C. Chu, Y. Lin, C. Yang and H. Chang, “A fully parallel BCH codec with double error correcting capability for NOR flash applications,” in IEEE International Conference ofAcoustics, Speech, and Signal Processing, pp. 1605–1608, 2012.
[13] X. Wang, P. Liyang, W. Dong and H. Chaohong, “A high-speed two cell BCH decoder for error correcting in mlc NOR flash memories,” IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 56, no. 11, pp. 865 – 869, 2009.
[14] V. Mahadevaswamy, S. Sunitha and BN. Shobha, “Implementation of fault tolerant method using BCH code on FPGA,” International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), vol. 2, no. 4, pp. 2231-2307, 2012.
[15] Y. Jiang, A Practical Guide to Error-Control Coding Using MATLAB, Artech House,2010.
[16] F. Sun, S. Devarajan, K. Rose and T. Zhang, “Design of on-chip error correction systems for multilevel NOR and NAND flash memories,” IET Circuits, Devices and Systems, vol. 1, no. 3, pp. 241-249, 2007.
[17] Y. Chen and K.K. Parhi, “Area efficient syndrome calculation for strong BCH decoding,” Electronics Letters, vol. 47, no. 2, pp. 107-108, 2011.
[18] W. Liu, J. Rho and W. Sung, “Low-power high-throughput BCH error correction VLSI design for multi-level cell NAND flash memories,” IEEE Workshop on Signal Processing Systems Design and Implementation, pp. 303-308, 2006.
[19] L. Song, M. Yu and M. S. Shaffer, “10- and 40-Gb/s Forward error correction devices for optical communications,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 37, no. 11, pp. 1565-1573, 2002.
[20] H. Lee, “High-speed VLSI architecture for parallel reed-solomon decoder,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 11, no. 2, pp. 288–294, 2003.
[21] M. Edoardo, VLSI Architecture for Computations in Galois Fields, Ph.D. Thesis, University of Linkoping, Sweden, WA, 2006.
[22] C. Paar, “Optimized arithmetic for reed-solomon encoders,” in Proceedings of IEEE International Symposium Information Theory, 250-250, 1997.
[23] M. Potkonjak, M. Srivastava and A. Chandrakasan, “Multiple constant multiplications: efficient and versatile framework and algorithms for exploring common subexpression elimination,” IEEE Transactions on Computer-Aided Design, vol. 15, pp. 151-165, 1996.
[24] J. Hennessy and D. Patterson, Computer Architecture a Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Publishers, 2007.
[25] Micron, Technical Note: Parallel NOR Flash Embedded Memory.
[26] Y. M. Lin, H. C. Chang and C. Y. Lee, “Improve high code-rate soft BCH decoder architecure with one extra error compensation,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 21, no. 11, pp. 2160–2164, 2013.